Wat zegt de boekwaarde over een bedrijf?

De boekwaarde van een bedrijf is de waarde van de activa en de passiva van dat bedrijf. Het representeert eigenlijk de waarde van het bedrijf wanneer alle activa en passiva worden verkocht. Het bedrag dat dan resteert in contanten is de boekwaarde. Maar wat zegt deze boekwaarde eigenlijk over de gezondheid van een bedrijf?

In veel gevallen is de boekwaarde op de balans ook de werkelijke waarde. Een lening die op de balans staat voor 100.000 euro, zal ook in werkelijkheid gewoon een waarde hebben van 100.000 euro. Een debiteurenpost op de balans kan vanwege de oninbaarheid van de facturen natuurlijk wel worden bijgesteld naar beneden.

In sommige gevallen is de boekwaarde altijd een schatting. Vooral bij bedrijven met vastgoed is dit het geval. De boekwaarde van zo’n gebouw wordt dan vastgesteld op de verwachte verkoopwaarde. Deze kan natuurlijk afwijken van de werkelijke verkoopwaarde. Op deze manier kan er ook sprake zijn van een boekwinst of juist een verlies. Het vastgoed kan namelijk minder waard zijn geworden dan het jaar daarvoor, dit zal zich uiten op de balans. De boekwaarde daalt dan. Terwijl er in werkelijkheid geen sprake is van een realisatie van een winst of een verlies. Het gaat om een papieren winst of verlies.

Ze zijn zeldzaam, maar ze bestaan. Bedrijven waarbij de boekwaarde hoger ligt dan de koerswaarde. Dat betekent eigenlijk dat de waarde van de bezittingen van het bedrijf hoger ligt dan de koerswaarde. Reden hiervoor is waarschijnlijk het sentiment van de markt.

Vaak wordt de boekwaarde per aandeel aangegeven. De totale boekwaarde van het bedrijf wordt dan gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Zodoende kan je gemakkelijk beoordelen hoe de koers van het aandeel in verhouding staat tot de boekwaarde per aandeel.