Wanneer heeft u recht op huurtoeslag?

Wanneer u in een huurhuis woont, kunt u recht hebben op huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag zijn er veel verschillende factoren van belang. Zo bestaat er niet alleen een maximuminkomen maar moet de huurprijs ook binnen een bepaalde marge vallen. Deze marge hangt weer samen met uw leeftijd. Ook de hoogte van een huurtoeslag is afhankelijk van veel verschillende factoren.

Allereerst moet u ouder dan 18 jaar zijn (er zijn enkele uitzonderingen op deze hoofdregel), de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben, een zelfstandige woonruimte huren en bij de gemeente ook ingeschreven staan op dat adres. Eventueel tezamen met medebewoners. Er mogen geen andere mensen op uw woonadres zijn ingeschreven bij de gemeente.

Zelfstandige woonruimte
Er moet sprake zijn van een zelfstandige woonruimte. Deze eis lijkt simpel maar in de praktijk worden hier veel vragen bij gesteld. Van belang is dat er sprake moet zijn van een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. Verder dienen in de woonruimte een eigen keuken met aansluitpunt voor een kooktoestel te zijn, een eigen toilet en een eigen woon- en slaapkamer.

Studentenkamers vallen niet onder deze omschrijving. Studenten die op kamers wonen hebben dan ook vaak geen recht op huurtoeslag. Een woonboot wordt niet gezien als een zelfstandige woonruimte tenzij deze duurzaam aan de grond vast zit. Een woonwagen wordt wel gezien als zelfstandige woonruimte mits deze geen eigen aandrijving heeft en een erkende standplaats.

Rekenhuur
Niet alleen de kale huur is van belang, ook de eventuele servicekosten tellen mee bij het bepalen of u wel of niet recht heeft op huurtoeslag en bij het bepalen van de hoogte van de toeslag. Men noemt dit ook wel de rekenhuur. Dit is een belangrijke factor bij het beantwoorden van de vraag of u recht heeft op huurtoeslag. Zo moet de rekenhuur voor alleenstaanden tussen de 18 en 23 jaar tussen de € 215,50 en € 366,37 vallen.

Stel de kale huur is € 350,- en de servicekosten zijn € 20,-, dan is de rekenhuur € 370,- en bestaat er geen recht op huurtoeslag. In de volgende tabel ziet u hoe hoog de rekenhuur minimaal en maximaal mag zijn per maand in uw situatie voor het jaar 2012.

Alleen wonend

Samenwonend

Samenwonend met kind

<18

€ 215,50 –

€ 366,37

€ 215,50 –

€ 366,37

€ 215,50 –

€ 664,66

18-23

€ 215,50 –

€ 366,37

€ 215,50 –

€ 366,37

€ 215,50 –

€ 664,66

23-65

€ 215,50 –

€ 664,66

€ 215,50 –

€ 664,66

€ 215,50 –

€ 664,66

>65

€ 213,68 –

€ 664,66

€ 211,87 –

€ 664,66

€ 211,87 –

€ 664,66

Inkomen
Ook uw inkomen is van groot belang bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Hoeveel inkomen u mag hebben is afhankelijk van of uw alleenstaand bent of samenwoont. In de onderstaand tabel ziet u het maximuminkomen per jaar. Wanneer u samenwoont gaat het om het gezamenlijke inkomen.

Alleen wonend

Samenwonend

<65

€ 22.025

€ 29.900

>65

€ 20.675

€ 28.225

Belangrijke voorwaarde
Wanneer uw rekenhuur binnen de marge valt en uw inkomen niet te hoog is heeft u in beginsel recht op huurtoeslag. Een uitzondering geldt wanneer u een groot vermogen hebt. Het zogenaamde box-3 vermogen mag niet te hoog zijn.

Het maximale vermogen van sparen en beleggen mag in 2012 niet meer bedragen dan € 21.139,-. Wanneer uw vermogen hoger is, dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Wanneer u samen woont mogen beide partners € 21.139,- aan box-3 vermogen bezitten.

Factoren die effect hebben op de hoogte van de huur zijn onder meer:
-uw woonomstandigheden
-uw leeftijd
-uw inkomen en eventueel het inkomen van medebewoners
-de hoogte van de huur
-het soort huurhuis

Wilt u zeker weten dat u geen enkele toeslag mist? Laat uw toeslagsituatie bekijken en uw toeslagen aanvragen door Taksgemak.