Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Om vast te stellen hoeveel uur een ondernemer aan zijn onderneming heeft besteedt en of de ondernemer voldoet aan het urencriterium is het van belang om vast te stellen welke uren meetellen. Over het algemeen wordt er soepel omgegaan met de gewerkte uren. Uren mogen al snel worden aangemerkt als uren die aan de onderneming zijn besteedt. Toch kan hier onduidelijkheid over bestaan. Tellen niet-gefactureerde uren bijvoorbeeld mee voor het urencriterium? En hoe zit het met eventuele reistijd? Of met het lezen van boeken voor de onderneming?

Tijd besteed aan de onderneming
Wanneer er werkzaamheden worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming mag de tijd die is besteedt aan deze werkzaamheden worden meegeteld voor het urencriterium. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook het brainstormen door een ondernemer mee telt voor het urencriterium. Andere voorbeelden zijn het stofzuigen en schoonhouden van de werkplek, het zoeken van potentiële klanten en het maken van een website. Maar ook bij het doen van research, alsmede bij het lezen van relevante boeken, steekt een ondernemer tijd in de onderneming.

Wanneer een ondernemer een nietmachine, paperclips of andere activa koopt tellen de daaraan bestede uren mee voor het urencriterium.

Niet aan klanten doorberekende uren
Een misverstand dat bij bedrijven nog weleens leeft is dat alleen de aan klanten doorberekende uren meetellen voor het urencriterium. Dit is niet het geval. Ook de niet doorberekende uren waarbij een ondernemer wel bezig is voor zijn bedrijf, bijvoorbeeld met bovengenoemde voorbeelden, tellen mee.

Trainingen, cursussen, opleidingen ed
Het volgen van trainingen, cursussen of opleidingen ten behoeve van de onderneming geldt ook als gewerkte uren. Dat betekent dat niet alleen het volgen van deze cursussen mee telt, maar bijvoorbeeld ook de reistijd.

Reistijd
Ook met betrekking tot de reistijd kunnen veel vragen opkomen. Niet alleen reiskosten die zijn gemaakt ter wille van klanten, maar ook reiskosten die zijn gemaakt bij het aanschaffen van activa voor de onderneming mogen worden meegeteld voor het urencriterium. Hierbij zijn bijvoorbeeld ook wachttijden of vertragingen van belang.

Alle uren die een ondernemer besteedt aan reizen tussen de woonplek en de werkplek, het woon-en-werkverkeer, tellen tevens mee voor het urencriterium. Wanneer je werk op een halfuur afstand rijden is en je 5 dagen per week werkt, dan geldt dat dus al voor 5 gewerkte uren.

Soepele norm
De norm is dus redelijk soepel zolang je maar bezig met activiteiten die in verband staan met de onderneming. Het is van belang of een ondernemer bezig is met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming.

Vragen over het urencriterium of fiscaal advies nodig als ondernemer? Neem dan contact op met Taksgemak.