7 dingen die de keuze voor een rechtsvorm bepalen

Elk bedrijf heeft een bepaalde rechtsvorm. De meest eenvoudige is de eenmanszaak, Het is van groot belang welke rechtsvorm je kiest bij het starten van een onderneming. Wil je bijvoorbeeld een rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid? En hoe zit dat met de persoonlijke aansprakelijkheid? Maar waar moet je op letten bij het kiezen van een rechtsvorm? Hieronder komen de belangrijkste aspecten bij de keuze van een rechtsvorm aan de orde.

Aansprakelijkheid en rechtspersoonlijkheid
Wanneer de rechtsvorm ook rechtspersoonlijkheid bezit, betekent dit dat er sprake is van een afgescheiden vermogen. Over het algemeen ben je dan niet aansprakelijk met je privé vermogen. Dit kan wel anders zijn wanneer je als bestuurder verwijtbaar gedrag hebt getoond. In dat geval kan je alsnog aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Als eigenaar van bijvoorbeeld een eenmanszaak ben je ook met je privé vermogen aansprakelijk. Dat betekent dat schuldeisers zich ook kunnen beroepen op uw privé vermogen en dat je failliet kunt gaan. Dit geldt voor alle rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.

Belasting
Het is belangrijk om de rechtsvorm te kiezen waarbij de minste belasting moet worden betaald. Wat belastingtechnisch het meest voordelig is, is afhankelijk van de winst van de onderneming. De besloten vennootschap en de naamloze vennootschap betalen bijvoorbeeld vennootschapsbelasting. Daarnaast is de keuze van de rechtsvorm ook belangrijk bij de verschillende aftrekposten. Deze kunnen de te betalen belasting aanzienlijk verminderen.

Ook voor de bestuurder is het van belang welke rechtsvorm wordt gekozen. Ben je een bestuurder van een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid? Dan is de rechtsvorm de belastingplichtige en de bestuurder ontvangt een salaris uit deze rechtsvorm. De bestuurder wordt dus eigenlijk gezien als werknemer en ook als zodanig in de inkomstenbelasting betrokken. Bij een eigenaar van een eenmanszaak zijn de winsten en verliezen van de onderneming altijd toe te schrijven aan de eigenaar.

Verplichte kapitaalstorting
Bij de oprichting van een naamloze vennootschap is een startkapitaal van € 45.000 vereist. Dit startkapitaal moet je natuurlijk wel hebben. De vermogensreis van de oprichting van een besloten vennootschap is vervallen.

Kosten van oprichting
Naast een eventuele verplichte kapitaalstorting zijn er ook altijd nog kosten van oprichting. Zo heb je voor de oprichting van een rechtspersoon vaak een notariële akte nodig en er zijn bijvoorbeeld kosten voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het is belangrijk deze kosten voordat je start even op een rijtje te zetten.

Zeggenschap
Wil jij de enige met zeggenschap zijn in een onderneming? Of wil je deze verantwoordelijkheid juist delen met anderen? Het is van belang om dit van te voren goed te bedenken. Bij een naamloze vennootschap bijvoorbeeld worden de aandelen verhandeld zonder dat je daar nog iets over te zeggen hebt. Bij een eenmanszaak heb je als eigenaar juist alle zeggenschap.

Winststreven
Een stichting en een vereniging mogen niet streven naar winst. Wanneer jij wel naar winst streeft, is dit niet de juiste rechtsvorm. Je kunt dan beter een andere rechtsvorm kiezen. Bij alle andere ondernemingen is het uiteraard de belangrijkste doelstelling om winst te maken. Afhankelijk van hoeveel winst je verwacht te maken zul je een rechtsvorm moeten kiezen.

Administratieve verplichtingen
De ene rechtsvorm brengt meer administratieve verplichtingen met zich dan de andere rechtsvorm. Een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap zullen bijvoorbeeld elk jaar een jaarverslag moeten maken. Maar ook de eenmanszaak heeft administratieve verplichtingen. Zo moeten de facturen op een bepaalde manier worden gemaakt en bewaard. Het is van belang dat je deze administratieve verplichtingen weet en goed uitvoert. Wanneer je een te groot bedrijf hebt is het natuurlijk altijd verstandig om een accountant in handen te nemen. Deze weet ook precies waar op belastingtechnisch niveau nog winst te behalen is.

Laat u bijstaan met het kiezen van een rechtsvorm door Taksgemak. Dan weet u zeker dat u de beste keuze maakt.