Wat is een agioreserve?

De agioreserve is een belangrijke term in de wereld van de financiële administratie. Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen kunnen op de balans de post ‘agioreserve’ hebben staan. Maar wat is deze reserve precies?

De nominale waarde van aandelen is de waarde van de aandelen zoals in de statuten is opgenomen. Dit is dus niet de koers waarop de aandelen verhandeld worden op de beurs, maar de prijs van de aandelen zoals in de statuten van het bedrijf is opgenomen.

Het kan voorkomen dat de beurswaarde van een aandeel een stuk hoger is dan de nominale waarde. Mocht een bedrijf dan vervolgens aandelen uitgeven, dan zal dit meestal gedaan worden tegen een prijs die rond de beurskoers ligt. Het verschil tussen deze uitgifteprijs en de nominale waarde van het aandeel, is de agioreserve.

De agioreserve wordt op de balans op een aparte post opgenomen. Vaak wordt deze agioreserve later aan de aandeelhouders uitgekeerd in de vorm van dividend.

Fiscaal advies nodig over de balans van uw onderneming? Neem dan contact op met Taksgemak voor fiscaal advies.