Wat is rechtspersoonlijkheid?

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Maar wat is rechtspersoonlijkheid eigenlijk?

In Nederland zijn er verschillende rechtsvormen. Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, oftewel een rechtspersoon, kan alles wat een handelingsbekwaam persoon ook kan. Dat wil zeggen dat de rechtspersoon bezittingen en schulden kan hebben en verplichtingen aan kan gaan net als een natuurlijk persoon. Deze rechtspersoon kan dus ook rechtszaken beginnen of aangeklaagd worden. De handtekening van de bestuurder geldt daarbij als een handtekening van de rechtspersoon. Alleen bestuurders zijn bevoegd om namens de rechtspersoon op te treden. Of iemand bevoegd is om afspraken aan te gaan op naam van de rechtspersoon kan worden nagegaan in het register van de Kamer van Koophandel.

Belang rechtspersoonlijkheid
Voordeel van het oprichten van een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dat de achterliggende bestuurders en vennoten niet met hun privé vermogen aansprakelijk zijn. De rechtspersoon gaat zelf verplichtingen aan op eigen naam. Bij een eventueel faillissement zijn de eigenaren en bestuurders dan ook niet persoonlijk aansprakelijk. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is een eigenaar wel met het privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van de rechtsvorm.

Welke rechtsvormen hebben rechtspersoonlijkheid?
Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap. Rechtsvormen die rechtspersoonlijkheid bezitten zijn de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatie. De stichting en de vereniging kunnen rechtspersoonlijkheid bezitten, maar kunnen ook zonder rechtspersoonlijkheid worden opgericht.

Ook rechtspersoonlijkheid bezitten de volgende publieke rechtspersonen: de Staat der Nederlanden, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en een aantal uitvoerders van overheidstaken.

Moet je een rechtsvorm voor een nieuwe onderneming kiezen, Taksgemak helpt u!