Is het slim om je hypotheek af te lossen?

Het is tegenwoordig een trend, het aflossen van de hypotheek. Het boetevrij aflossen is beperkt tot een maximum percentage van het bedrag van de de oorspronkelijke hypotheek per jaar. Hoe hoog dit percentage is, verschilt per hypotheekverstrekker. Meestal is dit 10%, bij enkele kun je zelfs 20% boetevrij aflossen. Maar is het wel zo verstandig om je spaargeld aan te spreken voor de aflossing van de hypotheek? Dit kan het beste worden uitgelegd met een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel dat je een hypotheekrente hebt van 5% bij een hypotheeksom van € 200.000. Dat betaal je jaarlijks € 10.000 aan hypotheekrente. Boetevrij aflossen van 10% betekent dat je de hypotheekschuld kan aflossen met € 20.000. Stel dat je dit bedrag op de spaarrekening hebt, dan hoef je voortaan dus nog 5% rente over € 180.000 te betalen. Ofwel € 9000 per jaar. Dat betekent dat je € 1000 euro per jaar minder hoeft te betalen. € 20.000 op een spaarrekening tegen 3% rente levert € 600 op. Op het eerste gezicht lijkt het dus verstandig om de hypotheek af te lossen. Aflossen bespaart immers € 1000 per jaar, tegenover € 600 inkomsten wanneer je het geld op de spaarrekening laat staan. Maar de realiteit is iets ingewikkelder.

De hypotheekrenteaftrek moet namelijk ook nog in aanmerking worden genomen. De rente die wordt betaald over de hypotheek, mag worden afgetrokken van het bruto inkomen. Dit kan een behoorlijke besparing opleveren. Stel dat in bovenstaand voorbeeld een inkomen wordt gegenereerd van € 70.000 per jaar. Dan heb je een aftrekpost van € 10.000 per jaar. Het belastbaar inkomen wordt is dan € 60.000. Dat betekent dat je 10.000 * 0.52 = € 5200 minder belasting hoeft te betalen dankzij de hypotheekrenteaftrek.

Wanneer je € 20.000 aflost zal de hypotheekrente nog € 9000 per jaar bedragen. Dat betekent dat je 9000 * 0.52 = € 4680 minder belasting verschuldigd bent. Dat scheelt € 520 per jaar.

Aflossen
Bij aflossen geldt dus dat je een besparing hebt van: € 1000 per jaar. Je krijgt dan wel 520 euro minder rente aftrek. Bovendien loop je rente mis die je normaliter op je spaarrekening zou ontvangen. Wanneer de rente over het spaargeld meer bedraagt dan € 480, dan maak je dus verlies. Is de spaarrente lager dan 2,4% per jaar, dan is het voordeliger om niet af te lossen.

Niet aflossen
Wanneer je niet aflost, betaal je € 1000 meer hypotheekrente per jaar. Daar tegenover staat dat je 520 euro meer rente aftrek krijgt en een bedrag aan rente ontvangt. Ontvang je meer dan € 480 rente per jaar? Dan is niet aflossen dus voordeliger! Dat betekent in dit geval dat de rente 2,4% of hoger moet zijn.

Elke situatie is anders
Het is belangrijk om ook naar het bedrag van de hypotheekrente te kijken wanneer je van plan bent je hypotheek af te lossen. Of aflossen in jouw situatie voordelig is, is alleen te berekenen aan de hand van jouw specifieke omstandigheden. Dus de rente op jouw spaarrekening, de hoogte van je hypotheek, de hoeveelheid die je wil aflossen en je recht op hypotheekrenteaftrek.

Vanaf 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt. Het maximale aftrektarief zal uiteindelijk uitkomen op maximaal 38% voor mensen met hogere inkomens. Ook hier moet rekening mee worden gehouden in de toekomst.

Wilt u weten of aflossen voor u voordelig is? Vraag dan een fiscaal hypotheekadvies bij Taksgemak. U krijgt dan schriftelijk, en desgewenst mondeling, heldere uitleg over uw persoonlijke situatie.