Bouw privé aanvullend pensioen op via lijfrente!

Alweer een goede belastingbesparingstip! Namelijk het privé opbouwen van een aanvullend pensioen. De methode is zeer geschikt voor ZZP’ers maar ook particulieren kunnen er baat bij hebben. Deze constructie leidt tot twee belastingvoordelen. Een belastingvoordeel dat voor iedereen met inkomen voordelig is, en een belastingvoordeel dat met name voor de mensen met vermogen in box 3 heel interessant is.

Box 1
De inleg mag u als aftrekpost aangeven bij de aangifte inkomstenbelasting! Dat houdt in dat u dus geen belasting hoeft te betalen over de hoogte van de inleg! Pas bij uitkering na de pensioengerechtigde leeftijd moet inkomstenbelasting over dit bedrag worden betaald. Tot die tijd kan het geld wat normaal aan belasting moet worden betaald dus rendement opleveren door te beleggen of te sparen!

Box 3
Het aanvullend pensioen dat wordt opgebouwd telt niet mee voor het box 3-vermogen. Dat betekent dat vooral mensen met een groot vermogen hier voordeel bij kunnen hebben. Er moet immers over het vermogen boven de heffingsvrije drempel een vermogensrendementsheffing van 1,2% worden betaald. Dat hoeft niet indien u kiest voor het opbouwen van pensioen.

Voorwaarden
Natuurlijk zijn er ook voorwaarden aan deze regeling verbonden.

-het geld mag pas worden opgenomen na uw pensioendatum, als u dit eerder doet dan moet u alsnog belasting betalen en ontvangt u een boete.
-de inleg is beperkt. U mag niet onbeperkt inleggen en belastingvoordeel claimen. Hier zijn wettelijke eisen voor. Om te berekenen hoeveel jaarruimte u nog heeft, kunt u terecht bij Taksgemak.
-met het opgebouwde geld moet u een inkomen kopen zodra u met pensioen bent. Over de uitkering moet belasting worden betaald.
-er zijn mogelijk afsluitkosten en stortingskosten verbonden aan deze manier van pensioenopbouw.