Wat is beperkte binnenlandse belastingplicht?

In het internationaal belastingrecht is het van belang om te bepalen of er sprake is van een binnenlandse belastingplicht. Dit heeft namelijk grote gevolgen voor de vraag hoe een persoon of een lichaam in de belastingheffing wordt betrokken.

Een beperkt binnenlands belastingplichtige is inwoner van Nederland op grond van de nationale wet, maar inwoner van een andere staat op grond van het verdrag dat tussen Nederland en die andere staat gesloten is.

De desbetreffende natuurlijke persoon of het betrokken lichaam wordt voor nationale heffingsdoeleinden naar Nederlands nationaal recht als binnenlands belastingplichtige beschouwd. Omdat het verdrag de heffingsmogelijkheden van Nederland zeer beperkt (alle woonstaat toewijzingen gaan naar het buitenland), spreekt men in dit verband van ‘beperkte binnenlandse belastingplicht’. De meeste heffingsbevoegdheden gaan immers naar de woonstaat.

In Nederland wordt het belastingobject voor de belastingplichtige bepaalt aan de hand van de nationale wet terwijl Nederland alleen mag heffen wanneer het verdrag het heffingsrecht toewijst aan de bronstaat. Op grond van het gesloten verdrag gaat het tenslotte niet om een inwoner van Nederland. Nederland mag dan alleen heffen wanneer het verdrag de heffingsbevoegdheid bij de bronstaat neerlegt.

Wilt u zeker weten dat uw aangifte inkomstenbelasting goed wordt ingediend? Neem dan contact op met Taksgemak en laat alle zorgen uit uw handen nemen.