Alles over de kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders ter ondersteuning van de verzorging en opvoeding van kinderen. Het is een niet-inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid, gebaseerd op de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Elke ouder die in Nederland woont, of in dienstbetrekking is en dus onderworpen aan Nederlandse loonbelasting, heeft recht op kinderbijslag.

Geschiedenis van de kinderbijslag
Door de jaren heen is de kinderbijslag aan vele veranderingen onderhevig geweest. Voorlopers van de huidige Algemene Kinderbijslagwet zijn de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen, daterend uit 1951, en de Kinderbijslagwet, daterend uit 1941. Deze twee wetten zijn uiteindelijk in de AKW samen gevoegd omdat de wetgever geen grond zag een onderscheid te maken tussen loontrekkenden en niet-loontrekkenden.

De Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen was voor de invoering van de huidige regeling slechts van toepassing op zelfstandigen. De Kinderbijslagwet betrof een sociale uitkering voor loontrekkenden vanaf het derde kind. De doelstelling van de regeling was om het inkomen van gezinnen met een laag inkomen te verhogen zonder de lonen te laten stijgen. De grondgedachte van beide regelingen was dat het loon of het inkomen toereikend moet zijn voor de vorming van een gezin van feitelijk gemiddelde grootte en het onderhouden daarvan.

Wie heeft recht op kinderbijslag?
Inmiddels wordt op grond van de AKW aan ouders met één of meerdere kinderen onder de 18 jaar, kinderbijslag toegekend. Het is dus een tegemoetkoming voor alle ouders, ongeacht het inkomen.

Hoe hoog is de kinderbijslag?
De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dit is neergelegd in de Algemene Kinderbijslagwet. In 2013 heeft geen wijziging plaats gevonden met betrekking tot deze bedragen.

Kinderbijslag is een grote kostenpost van de overheid in de categorie kind afhankelijke regelingen. In 2011 maakten 1.929.000 huishoudens gebruik van de kinderbijslag voor een totaal bedrag van € 3.210 miljoen.

Laat uw recht op kinderbijslag beoordelen door Taksgemak. Zij kunnen ook direct de toeslag voor u aanvragen.