Vakantiehuis in Spanje: moet ik belasting betalen?

Of een vakantiehuis die je als Nederlander koopt in Spanje in Nederland wordt belast, is afhankelijk van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting dat geldt tussen Nederland en Spanje. Wat voor Spanje geldt, geldt niet ook voor andere (Europese) landen. Nederland heeft namelijk met elk land een eigen belastingverdrag afgesloten.

In het verdrag tussen Nederland en Spanje staat het volgende: “Inkomsten uit onroerende goederen mogen worden belast in de Staat waar deze goederen zijn gelegen.

Wanneer we iets verder duiken in het verdrag wordt ook duidelijk dat een huis als onroerende zaak mag worden aangemerkt en niet als bijvoorbeeld vermogen. Het is altijd van belang de precieze begrippen goed in te vullen op de manier zoals deze zijn beschreven in het verdrag. Een huis is natuurlijk een onroerende zaak, maar zou ook best onder de regels ter voorkoming van dubbele belasting over vermogen kunnen vallen. Een huis is natuurlijk ook gewoon vermogen. In dit verdrag is echter duidelijk dat het huis valt onder de regels ter voorkoming van dubbele belasting voor onroerende zaken.

Dat betekent dus heel simpelweg dat wanneer je een huis hebt in Spanje, deze ook in Spanje wordt belast. Nederland is volgens het verdrag simpelweg niet bevoegd om belasting te heffen over onroerende zaken in Spanje. Ook niet wanneer dit een inwoner van Nederland betreft.

Wel moet de woning in Spanje worden aangegeven bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Vervolgens kan in diezelfde aangifte worden verzocht om een vermindering van de te betalen belasting die samen hangt met deze onroerende zaak.

Een huis is Spanje is dus een prima investering. Eventuele inkomsten uit de verhuur zijn niet in Nederland belast (daarbij gaan we er van uit dat er geen sprake is van een onderneming). Uiteraard betaal je wel in Spanje belasting over je vakantiewoning!

Hulp nodig? Laat dan je aangifte gewoon doen door een goede belastingadviseur.