Vakantiehuis in Spanje: moet ik belasting betalen?

Of een vakantiehuis die je als Nederlander koopt in Spanje in Nederland wordt belast, is afhankelijk van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting dat geldt tussen Nederland en Spanje. Wat voor Spanje geldt, geldt niet ook voor andere (Europese) landen. Nederland heeft namelijk met elk land een eigen belastingverdrag afgesloten.

Lees verder: Vakantiehuis in Spanje: moet ik belasting betalen?

Welke kosten voor de auto mag ik als ondernemer opgeven als aftrekpost?

Het is voor veel mensen niet duidelijk welke kosten, die verband houden met de (zakelijke) auto, men als ondernemer mag aftrekken van de gemaakte winst. Welke kosten je als ondernemer mag aftrekken, is afhankelijk van wat voor auto je gebruikt. Heb je de auto op de balans van de onderneming staan? Of gebruik je je privé-auto? Lees hier in welke situatie je welke kosten mag aftrekken!

Lees verder: Welke kosten voor de auto mag ik als ondernemer opgeven als aftrekpost?

Hoe werkt de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is zoals de naam al zegt een vrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf. De vrijstelling leidt er toe dat er minder belasting hoeft te worden betaald. Maar hoe werkt de mkb-winstvrijstelling? Wie heeft recht op de mkb-winstvrijstelling? En hoe hoog is de mkb-winstvrijstelling?

Lees verder: Hoe werkt de mkb-winstvrijstelling?

Wat is voordeliger, een vof of een bv?

Een vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere personen. De vof is in tegenstelling tot een besloten vennootschap (bv) geen rechtspersoon. De vennoten zijn bij een vof persoonlijk aansprakelijk. Bij een bv zijn de aandeelhouders/bestuurders in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk. Maar naast deze verschillen is het voor de keuze tussen een vof en een bv vaak doorslaggevend welke van de twee bedrijfsvormen voordeliger is op het gebied van belastingen.

Lees verder: Wat is voordeliger, een vof of een bv?

Is een accountantscontrole verplicht?

Veel ondernemers zijn in de veronderstelling dat ze bij het maken en bij de controle van hun jaarrekening een accountant nodig hebben. Dit is echter in verreweg de meeste gevallen niet nodig. De wet eist een accountantscontrole bij middelgrote en grote rechtspersonen. Kleine rechtspersonen hebben geen accountantscontrole nodig. Maar wanneer is sprake van een kleine rechtspersoon?

Lees verder: Is een accountantscontrole verplicht?

Wat is het drempelinkomen?

Het drempelinkomen is een begrip waar vaak om gevraagd wordt als het om belastingen gaat. Zo is de hoogte van het drempelinkomen van belang bij de aanvraag voor bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Hoe hoger het drempelinkomen des te minder toeslag u zult ontvangen. Wanneer het drempelinkomen boven een bepaalde grens komt, bestaat helemaal geen recht op toeslag. Maar hoe bepaal je precies wat het drempelinkomen is?

Lees verder: Wat is het drempelinkomen?

Wanneer kinderbijslag na geboorte kind? Wanneer verhoging kinderbijslag?

Voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, kunt u recht hebben op kinderbijslag. Maar hoe snel na de geboorte mag u de eerste kinderbijslag verwachten? En wat als uw kind 6, respectievelijk 12 jaar wordt, wanneer krijgt u dan het hogere bedrag aan kinderbijslag? De betaaldata van de kinderbijslag zijn bekend.

Lees verder: Wanneer kinderbijslag na geboorte kind? Wanneer verhoging kinderbijslag?

Kinderbijslag in 2015?

De kinderbijslag hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd. Dit gaat automatisch. Maar wat verandert er op het gebied van de kinderbijslag in 2015? Hoe hoog is de kinderbijslag in 2015? En wanneer wordt deze overgemaakt op uw bankrekening?

Lees verder: Kinderbijslag in 2015?

De fiscale gevolgen van (ongetrouwd) samen gaan wonen

Samenwonen kan gevolgen hebben voor de financiële situatie. Niet alleen heb je meer of minder te besteden door het samenwonen, het heeft ook gevolgen voor de inkomstenkant. Want het kan zo zijn dat er minder recht bestaat op bijstand of toeslagen. Ook Wat zijn de fiscale gevolgen van gaan samenwonen? Waar moet u rekening mee houden wanneer u gaat samenwonen? Voor goed fiscaal advies over de financiële gevolgen van samenwonen kunt u terecht bij Taksgemak.

Lees verder: De fiscale gevolgen van (ongetrouwd) samen gaan wonen

Wat is het verschil tussen fiscale partners en toeslagpartners?

Wie toeslagpartners is, is niet automatisch fiscale partners. Het is van belang om hier een onderscheid in te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld geen fiscaal partners zijn, maar wel toeslagpartners. De vraag of u fiscaal partners bent is van belang voor het toereken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Fiscaal partners kunnen bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek toebedelen aan de meest verdienende partner en zo een flink belastingvoordeel krijgen. De vraag of u toeslagpartners bent is van belang bij de beoordeling van uw recht op toeslagen.

Lees verder: Wat is het verschil tussen fiscale partners en toeslagpartners?