Wat is een correcte boekhouding voor de Belastingdienst?

Als ondernemer ben je wettelijk verplicht een administratie bij te houden. De administratie is de basis voor het doen van de belastingaangiften. Maar uiteraard doe je de administratie niet alleen voor de Belastingdienst. Je hebt er zelf als ondernemer ook veel voordeel van. Je hebt dan namelijk een overzicht van inkomsten en uitgaven en je weet precies wat er in je onderneming gebeurt. Elke ondernemer is verplicht om de administratie ten minste zeven jaar te bewaren. Maar hoe zorg je precies voor een juiste boekhouding? Wanneer voldoet de administratie aan de eisen van de Belastingdienst?

In principe hoort alles bij de administratie. Het gaat lang niet alleen om de inkomende en uitgaande facturen. Voorbeelden van wat bij de administratie hoort en wat je dus goed moet bijhouden en bewaren zijn:

-kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
-financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
-tussentijds gemaakte controleberekeningen
-ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
-bankafschriften
-contracten, overeenkomsten en andere afspraken
-agenda’s en afsprakenboeken
-correspondentie
-software en databestanden

Hoe de administratie dient te worden ingericht verschilt per ondernemer. Als de maar goed inzichtelijk is en op redelijke termijn te controleren indien de Belastingdienst dit wenst. Dat betekent dat de administratie voor een kleine onderneming er heel anders uit kan zien dan de administratie van een grote onderneming. Ook voor twee vrijwel gelijke ondernemingen, kan de administratie anders worden ingericht. Een ondernemer is immers in principe vrij in de inrichting van zijn administratie.

Naast deze boekhouding is het voor een ib-ondernemer ook van belang om een urenadministratie bij te houden. Wanneer je als ondernemer aan het urencriterium van 1225 uur per jaar voldoet, krijg je immers belastingvoordelen.