Is een studieschuld aftrekbaar?

In Nederland hebben veel mensen een studieschuld. Tijdens het studeren wordt een schuld aangegaan om rond te kunnen komen. Al jarenlang groeit het aantal mensen met een schuld en de hoogte van de gemiddelde schuld. En deze schuld moet wel worden afbetaald. Maar is deze schuld aftrekbaar in box 3? Kan de studieschuld in mindering worden gebracht op je bezittingen zodat je minder belasting hoeft te betalen?

Je hebt pas voordeel van een studieschuld die aftrekbaar is, wanneer je box-3 vermogen hebt dat boven de vrijstelling uit komt. De vrijstelling is voor een alleenstaande in 2015, € 21.330 en voor twee fiscaal partners is de vrijstelling € 42.660. Over het bedrag aan vermogen boven deze vrijstelling moet belasting worden betaald, namelijk 1,2%. Een schuld, zoals een studieschuld, verlaagd het vermogen waardoor minder belasting hoeft te worden betaald.

Voorbeeld
De studieschuld is dus aftrekbaar in box 3. Ter verduidelijking een voorbeeld:

Persoon A heeft op zijn spaarrekening € 100.000 staan, heeft geen fiscaal partner en heeft een studieschuld van € 50.000. Normaal gesproken zou er over (100.000-21.330) € 78.670 belasting in box 3 dienen te worden betaald. De hoogte van de belasting zou kortweg € 944 zijn. Maar omdat de studieschuld aftrekbaar is, is het belastbare vermogen (100.000-21.330-50.000) € 28.670. De belasting die hierover moet worden betaald bedraagt € 344. Door de studieschuld van € 50.000 betaal je dus € 600 minder aan belasting.

De belasting die minder is verschuldigd is afhankelijk van de hoogte van je studieschuld. Er van uitgaande dat je totale vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen en je totale studieschuld, betaal je minder belasting. Voor elke € 10.000 meer studieschuld betaal je jaarlijks € 120 minder belasting. Wie € 10.000 studieschuld heeft betaalt € 120 minder belasting. Wie € 20.000 studieschuld heeft betaalt € 240 minder belasting. Enzovoort. De belasting dient elk jaar opnieuw betaald te worden. Het voordeel komt dus ook elk jaar opnieuw terug.

Voor mensen met een studieschuld is dit vaak voordelig. Zo geldt voor studenten die in 2015 voor het laatste jaar studiefinanciering ontvangen, momenteel een rente van 0,01%. Je betaalt over de schuld dus 0,01% rente terwijl je voordeel vanwege het box 3 vermogen 1,2% is.