Btw-vrijstelling onder de Wet BIG?

Van de btw zijn vrijgesteld heeft niet alleen maar voordelen. Want wie is vrijgesteld mag ook de betaalde voorbelasting niet terug vragen van de Belastingdienst. Maar natuurlijk hoef je dan ook geen btw over je diensten te berekenen. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) worden een aantal beroepen genoemd die zijn vrijgesteld via de Wet op de omzetbelasting 1968. Beroepen die zijn geregeld in de Wet Big, genieten namelijk een vrijstelling van de omzetbelasting. In dit artikel worden de belangrijkste beroepsgroepen, namelijk die van artikel 3 en artikel 34 van de Wet Big behandeld.

Artikel 3 van de Wet BIG
De beroepen die zijn geregeld in artikel 3 van de Wet BIG zijn de beroepen met een wettelijk beschermde beroepstitel. Alleen de beroepen die in dit artikel staan, zijn geregistreerd in de Wet BIG. Alleen wanneer een beroepsbeoefenaar, zoals genoemd in dit artikel, is geregistreerd in het BIG-register, is deze vrijgesteld van btw. Zonder registratie is er dus geen vrijstelling.

Beroepen geregeld in artikel 3 van de Wet BIG zijn:
Apotheker
Arts
Fysiotherapeut
Gezondheidszorg psycholoog
Psychotherapeut
Tandarts
Verloskundige
Verpleegkundige

Artikel 34 van de Wet BIG
In artikel 34 van de Wet BIG worden veel beroepen geregeld. Beroepen in dit artikel zijn geen BIG-geregistreerde beroepen, maar wel BIG-geregelde beroepen. Dit betekent dat deze beroepen in aanmerking komen voor een btw-vrijstelling, terwijl zij niet geregistreerd zijn in de Wet BIG. Wel is er bij deze beroepen sprake van een wettelijk vereiste opleidingstitel. Dat houdt in dat er alleen een btw-vrijstelling geldt wanneer er een wettelijk erkende opleiding is gevolgd. Zonder afgeronde opleiding kan er geen sprake zijn van een btw-vrijstelling.

In artikel 34 van de Wet Big worden de volgende beroepen geregeld:
Apothekersassistent
Diëtist
Ergotherapeut
Huidtherapeut
Klinisch fysicus
Logopedist
Mondhygiënist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Mensendieck
Optometrist
Orthoptist
Podotherapeut
Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutisch laborant
Tandprotheticus
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)

Een ander verschil tussen de beroepen in de verschillende artikelen is dat op de beroepen genoemd in artikel 3 van de Wet BIG het tuchtrecht van toepassing is. Voor de beroepen genoemd in artikel 34 Wet BIG geldt het tuchtrecht niet.

Wil je meer informatie over hoe je deze toepassing kan toepassen? Neem dan contact op met je belastingadviseur. Deze zal meer informatie kunnen geven.