Ben ik verplicht om mijn jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel?

Een eenmanszaak hoeft geen jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn dit wel verplicht. Deze verplichting is wettelijk vastgelegd. Iedereen die interesse heeft in de geponeerde stukken, mag deze opvragen bij de Kamer van Koophandel. Door het betalen van een klein bedrag heeft iedereen dus toegang tot (een deel van) de jaarrekening van een onderneming. Wat precies moet worden gedeponeerd verschilt per onderneming. Van belang is daarbij de grootte van de onderneming.

De Kamer van Koophandel tussen micro, kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Een onderneming valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de eisen die bij de klasse horen.

Micro: omzet lager dan 700.000, minder dan 10 personeelsleden en waarde van activa minder dan 350.000.

Klein: omzet tussen 700.000 en 12 miljoen, tussen de 10 en 50 personeelsleden en waarde van activa tussen 350.000 en 6 miljoen.

Middelgroot: omzet tussen 12 en 40 miljoen, tussen de 50 en 250 personeelsleden en waarde van activa tussen 6 en 20 miljoen.

Groot: omzet hoger dan 40 miljoen, meer dan 250 personeelsleden en waarde van activa meer dan 20 miljoen.

In dit overzicht van de Kamer van Koophandel zie je wat welke onderneming voor stukken moet deponeren:

Soort gegevens Grootte rechtspersoon
Micro Klein Middelgroot Groot
Beperkte balans X
Verkorte balans X
Enigszins vereenvoudigde balans X
Uitgebreide balans X
Vereenvoudigde winst- en verliesrekening X
Uitgebreide winst- en verliesrekening X
Beperkte toelichting X
Uitgebreide toelichting X X
Bestuursverslag X X

Een kleine rechtspersoon hoeft dus alleen een verkorte balans te deponeren. Daarnaast kunnen er nog andere eisen zijn wanneer het gaat om een middelgrote of grote onderneming. Zoals een accountantsverklaring.