De vrijheden van de Europese Unie

Het Europese recht kent vier vrijheden die in in het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn neergelegd. Het gaat daarbij om het vrije verkeer van personen, het vrije verkeer van goederen, het vrije verkeer van diensten en het vrije verkeer van kapitaal. Maar waarop zien deze vrijheden precies?

Lees verder: De vrijheden van de Europese Unie

Wanneer is er sprake van een steunmaatregel?

Lidstaten van de Europese Unie proberen weleens economische steun te geven aan bedrijven. Om de vrijheid van het economische verkeer te waarborgen en de concurrentiepositie van bedrijven gelijk te laten is het lidstaten verboden om steun te geven aan bedrijven. Wanneer er sprake is van zo’n steunmaatregel in de zin van het EG-verdrag dan mag deze maatregel niet langer door een lidstaat worden toegepast. In het geval van onrechtmatige steun moet het bedrag, inclusief rente, worden terug betaald. Maar wanneer is er sprake van een steunmaatregel? Zijn er rechtvaardigingsgronden voor een steunmaatregel? En wanneer is sprake van een onrechtmatige steunmaatregel?

Lees verder: Wanneer is er sprake van een steunmaatregel?