Heeft het zin om de hypotheek af te lossen met spaargeld?

De meerderheid van de eigen woning bezitters in Nederland heeft een hypotheek op de woning. Helaas staat deze steeds vaker onder water. Mensen hebben dus steeds vaker een hypotheek die hoger is dan de waarde van hun eigen woning. Oorzaak hiervan is dat de huizenprijzen de afgelopen jaren lang niet zo snel zijn gestegen als in de afgelopen decennia. Maar heeft het zin om de hypotheekschuld af te lossen? Stel je voor dat je spaargeld hebt dat je niet nodig hebt en dat eigenlijk maar gewoon op de bank staat. Heeft het dan zin om je hypotheek af te lossen met spaargeld? Lees meer

Hoe werkt het boxensysteem van Nederland?

Wanneer er Nederlands inkomen wordt genoten, moet er in principe inkomstenbelasing worden betaald. Het inkomstenbelastingstelsel is in Nederland onderverdeeld in drie categorieën, ook wel boxen genoemd. Elke box vertegenwoordigt een andere belastbare bron van inkomen en heeft bovendien een eigen belastingtarief. De te betalen inkomstenbelasting is een som van de te betalen belasting zoals berekend door de drie boxen tezamen. Maar wat wordt er in welke box belast? Lees meer

Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld?

In Nederland kent men de vermogensrendementsheffing. Dit wordt geheven over het voordeel uit sparen en beleggen. Deze belasting is uitgewerkt in box 3 van de inkomstenbelasting en wordt geheven over de totale waarde van de bezittingen waarover niet al op een andere manier inkomstenbelasting wordt geheven. Zo valt de eigen woning hier niet onder maar een eventuele tweede woning wel, alsmede het spaargeld. De bezittingen mogen worden verminderd met de schulden, het resterende bedrag is grondslag voor de belastingheffing. Lees meer