Wat is een valutavertaalwinst?

Bedrijven met vestigingen in meerdere landen hebben vaak te maken met verschillende valuta. De winst die zo’n internationaal bedrijf maakt moet wel worden berekend. De landen moeten bijvoorbeeld vaststellen hoe hoog de voorkoming van dubbele belasting dient te zijn. Daarbij kan sprake zijn van een valutavertaalwinst. Deze moet niet verward worden met een vertaalresultaat.

Lees verder: Wat is een valutavertaalwinst?