Hoe hoog is mijn toetsingsinkomen?

Verzamelinkomen, toetsingsinkomen, belastbaar inkomen, het is geen wonder dat veel mensen niet meer weten wat al deze begrippen van het inkomen precies inhouden. In dit artikel bespreken we het toetsingsinkomen. Wat is het toetsingsinkomen en waarvoor wordt deze gebruikt?

Waar wordt het toetsingsinkomen voor gebruikt?
Het toetsingsinkomen wordt door de belastingdienst gebruikt bij het beantwoorden van de vraag of u ergens wel of geen recht op hebt. Het is vooral van belang bij bijvoorbeeld de aanvraag voor huur- of zorgtoeslag.

Wat is mijn toetsingsinkomen?
Het toetsingsinkomen is geen werkelijk inkomen. Daarmee bedoelen wij, dat dit slechts een schatting is van de hoeveelheid inkomsten voor het komende jaar. Op basis van deze schatting wordt bekeken op welke toeslagen u recht hebt.

Hoe wordt het toetsingsinkomen geschat?
Helaas mag u zelf niet uw toetsingsinkomen schatten. De fiscus heeft hier een aantal manieren voor en de schatting wordt meestal gemaakt op basis van uw inkomen van de afgelopen jaren. Het toetsingsinkomen kan worden vastgesteld door te kijken naar het verzamelinkomen bij de belastingaangifte of het belastbaar inkomen op uw jaaropgave of uw loonstrookje. Bij het loonstrookje moet uiteraard rekening gehouden worden met een eventuele vakantietoeslag of dertiende maand.

Is het toetsingsinkomen bruto of netto?
Het toetsingsinkomen is altijd bruto, en nooit netto.

Mijn toetsingsinkomen klopt niet
In de meeste gevallen is het toetsingsinkomen niet gelijk aan het werkelijke belastbare inkomen. Dit is niet erg, er wordt achteraf, bij vaststelling van een definitieve aanslag, afgerekend met de belastingdienst.

Het is echter wel verstandig om op tijd wijzigingen in het inkomen door te geven. Het recht op toeslagen kan bijvoorbeeld vervallen doordat u gedurende het jaar een hoger inkomen krijgt, de te veel ontvangen toeslag moet dan worden terug betaald.

Ook kan het zo zijn dat u werkloos bent geworden. Een toetsingsinkomen, geschat via uw belastingaangifte, loonstrookje of jaaropgave van vorige jaren is dan niet representatief voor de verwachte inkomsten van het komende jaar. U dient dit tijdig door te geven aan de belastingdienst wanneer u toeslagen wilt ontvangen.

Kies voor fiscale rust en laat uw belastingzaken voordelig voor u doen door Taksgemak.