Recht op zorgtoeslag in 2020?

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is wettelijk gezien voldoende. Of je recht hebt op zorgtoeslag is met name afhankelijk van het inkomen. Ook mensen die nog geen zorgtoeslag ontvangen, kunnen soms recht hebben op zorgtoeslag. De toeslag moet worden aangevraagd samen met de eventuele toeslagpartner.

Wat is het verschil tussen fiscale partners en toeslagpartners?

Wie toeslagpartners is, is niet automatisch fiscale partners. Het is van belang om hier een onderscheid in te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld geen fiscaal partners zijn, maar wel toeslagpartners. De vraag of u fiscaal partners bent is van belang voor het toereken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Fiscaal partners kunnen bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek toebedelen aan de meest verdienende partner en zo een flink belastingvoordeel krijgen. De vraag of u toeslagpartners bent is van belang bij de beoordeling van uw recht op toeslagen.

Wanneer heeft u recht op zorgtoeslag?

In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van deze zorgverzekering. Om zorgtoeslag te ontvangen moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Welke vereisten zijn dit? Bij welk inkomen heeft u recht op zorgtoeslag?

Hoe hoog is mijn toetsingsinkomen?

Verzamelinkomen, toetsingsinkomen, belastbaar inkomen, het is geen wonder dat veel mensen niet meer weten wat al deze begrippen van het inkomen precies inhouden. In dit artikel bespreken we het toetsingsinkomen. Wat is het toetsingsinkomen en waarvoor wordt deze gebruikt?