Wat is het verschil tussen fiscale partners en toeslagpartners?

Wie toeslagpartners is, is niet automatisch fiscale partners. Het is van belang om hier een onderscheid in te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld geen fiscaal partners zijn, maar wel toeslagpartners. De vraag of u fiscaal partners bent is van belang voor het toereken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Fiscaal partners kunnen bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek toebedelen aan de meest verdienende partner en zo een flink belastingvoordeel krijgen. De vraag of u toeslagpartners bent is van belang bij de beoordeling van uw recht op toeslagen. Wilt u zeker weten dat u uw belastingaangifte goed doet? Laat deze dan doen door Taksgemak. Lees meer

Wie is uw toeslagpartner?

De toeslagpartner is degene met wie u een toeslag, bijvoorbeeld de zorgtoeslag of de huurtoeslag, aanvraagt. Het is niet mogelijk om meerdere toeslagpartners te hebben. Het begrip toeslagparnter is veel ruimer dan het begrip partner. Een ouder en kind kunnen bijvoorbeeld ook toeslagpartners zijn. Lees meer

Recht op zorgtoeslag in 2012?

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is wettelijk gezien voldoende, toch kiezen veel mensen ervoor om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Vooral de tandzorg is daarbij erg populair. Of u recht heeft op zorgtoeslag is met name afhankelijk van het inkomen. De belastingdienst stuurt in sommige gevallen automatisch een aanvraagformulier op, maar ook mensen die deze niet hebben gekregen hebben soms recht op zorgtoeslag. De toeslag moet worden aangevraagd tezamen met de eventuele toeslagpartner. Lees meer