Hoe tref ik een betalingsregeling met de belastingdienst?

Een betalingsregeling met de belastingdienst klinkt simpel, en dat is het ook. In de meeste gevallen wordt een verzoek tot een betalingsregeling geaccepteerd. De fiscus moet iedereen een gelijke behandeling geven. Dat betekent onder meer dat wanneer zij een betalingsregeling met iemand overeenkomen met het oog op bepaalde omstandigheden, een ander persoon met diezelfde persoonlijke omstandigheden ook recht heeft op zo’n zelfde betalingsregeling.

Of uw verzoek wordt geaccepteerd is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. De belastingdienst houdt onder andere rekening met de soort te betalen belasting waarvoor u uitstel vraagt en het tijdstip van het indienen van het verzoek. Daarnaast bekijkt de belastingdienst uw financiële situatie en het risico dat zij lopen als u eventueel niet kan terugbetalen. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen particulieren en ondernemers.

Hoe kan ik een verzoek indien voor een betalingsregeling?
Officieel dient een verzoek te worden ingediend door middel van een daartoe bestemd formulier. Dit formulier kan worden gedownload op de website van de belastingdienst.

De ervaring leert echter dat het de moeite waard is om te bellen met de belastingdienst. Vaak wordt voor de meest voorkomende gevallen mondeling een betalingsregeling afgesproken. U krijgt dan een schriftelijke bevestiging thuis gestuurd. Dit is een stuk sneller en makkelijker geregeld.

Toeslagen terug betalen
In de meeste gevallen gaat het om het terug betalen van te veel ontvangen toeslagen. Hierbij geldt dat u het te betalen bedrag over een periode van maximaal 2 jaar. Het te betalen bedrag is dan een maandelijkse betaling van het totale bedrag gedeeld door 24 (maanden).

Invorderingsrente
Over het algemeen moet men een rente betalen over een belastingaanslag die u niet op tijd betaald. Dit is ook het geval wanneer er wel sprake is van een betalingsregeling. De belastingdienst loopt namelijk, ook bij de aanwezigheid van een betalingsregeling, rente mis.

Over een terug te betalen toeslag hoeft onder bepaalde voorwaarden geen rente te worden betaald.

Vaak wordt bij de terugbetaling al op de aanslag van de belastingdienst aangegeven dat u het bedrag in termijnen kunt terug betalen. U kunt dan kiezen of u het bedrag in één keer overmaakt op de rekening van de belastingdienst, of maandelijks een bepaald bedrag.

Bespaar u de moeite en laat uw fiscale zaken voordelig regelen door Taksgemak.