Moet ik rente betalen aan de belastingdienst?

Het loont om op tijd uw schuld aan de belastingdienst te voldoen. De belastingdienst kan namelijk drie soorten rente heffen, invorderingsrente, heffingsrente en wettelijke rente. In sommige gevallen ontvangt u juist rente van de belastingdienst. Het betalen van rente is natuurlijk zonde en kan het beste zoveel mogelijk worden voorkomen. Lees in dit artikel in welke situatie u rente moet betalen aan de fiscus zodat u dit kunt voorkomen.

Invorderingerente
Deze rente moet u betalen indien u een belastingaanslag te laat betaalt. Dit geldt ook wanneer u een betalingsregeling heeft getroffen. Een nadeel van een betalingsregeling is dus dat er een bedrag aan rente moet worden betaald. De rente gaat in op de dag na verloop van de uiterste betaaldatum. U betaalt ook invorderingsrente wanneer u een te veel ontvangen toeslag moet terug betalen.

U kunt ook invorderingsrente van de belastingdienst ontvangen. Namelijk in die gevallen dat u een aanslag opgelegd heeft gekregen en deze heeft betaald terwijl later blijkt dat de aanslag te hoog is vastgelegd.

Heffingsrente
Heffingsrente is een vergoeding van misgelopen rente. Wanneer de belastingdienst geld van u tegoed heeft, bijvoorbeeld omdat u een te laag bedrag heeft betaald door het onjuist doen van de voorlopige aangifte, dan heft de belastingdienst heffingsrente. Dit omdat u, gedurende de tijd dat het geld op uw rekening stond, rente heeft ontvangen terwijl dit geld, en dus ook de rente, eigenlijk aan de belastingdienst toebehoorde.

Wanneer u te veel heeft betaald naar aanleiding van de voorlopige aangifte ontvangt u juist heffingsrente van belastingdienst. Dit is echter pas het geval na verstrijken van een termijn van een halfjaar om fraude te voorkomen. Anders zou men de voorlopige aangifte zo kunnen invullen dat er te veel belasting moet worden betaald om volgens de heffingsrente te kunnen ontvangen.

Wettelijke rente
De belastingdienst heft wettelijke rente op bedragen die zij incasseert voor andere bedrijven.

Hoe hoog is de rente?
De heffings- en invorderingsrente wordt per kwartaal door de belastingdienst vastgesteld. Het eerste kwartaal van 2012 bedraagt de rente 2,85%. De wettelijke rente is momenteel 4%.

Zowel wanneer u invorderingsrente moet betalen als wanneer u deze ontvangt bekijkt de belastingdienst eerst of de rente verrekend kan worden met openstaande aanslagen.

Voorkom dat u rente betaalt. Besteed uw fiscale zaken goedkoop uit aan Taksgemak.