Wanneer moet ik overdrachtsbelasting betalen?

Overdrachtsbelasting is een belasting die moet worden betaald wanneer u juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaaklichamen. In vrijwel de meeste gevallen van overdrachtsbelasting gaat het om de aankoop van een pand zoals een woonhuis of bedrijfspand.

Wat is een onroerende zaak?
Een onroerende zaak omvat een stuk grond, en de gebouwen op die grond.

Wanneer word je eigenaar?
Je wordt eigenaar van een onroerende zaak doordat je deze koopt of erft. Ook wanneer je trouwt of een geregistreerd partnerschap aan gaat wordt je mede-eigenaar van een eventuele onroerende zaak die al in het bezit was van je partner. Echter niet in al deze gevallen hoeft men overdrachtsbelasting te betalen.

Wanneer hoef ik geen overdrachtsbelasting te betalen?
Er hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald indien sprake is van het verkrijgen van de eigendom van een onroerende zaak door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook wanneer je gaat scheiden en daardoor de eigendom verkrijgt hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Andere situaties waarop de overdrachtsbelasting niet van toepassing is, is bijvoorbeeld wanneer wordt gebouwd op een stuk grond dat al eigendom is van jou. Ook wanneer de eigendom van een onroerende zaak overgaat door erving, hoeft geen overdrachtbelasting te worden betaald.

Hoeveel overdrachtsbelasting moet ik betalen?
Het belastingtarief voor de overdrachtsbelasting is 6%. Dat betekent dat je 6% van de waarde in het economische verkeer van het gekochte goed aan belasting moet betalen. Daarbij moet men echter nog de gemaakte kosten optellen. Wanneer je een woonhuis koopt van €190.000 en de gemaakte kosten voor de aankoop zijn €10.000, moet dus €12.000 overdrachtsbelasting worden betaald.

Van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 geldt een verlaagd tarief van 2%.

Hoe betaal ik overdrachtsbelasing?
In de meeste gevallen doet de notaris de aangifte voor de overdrachtsbehandeling. Je kunt dit echter ook zelf doen. Dat moet je binnen 1 maand na het verkrijgen van de economische eigendom, aangifte doen bij de belastingdienst door middel van een aangiftebiljet. Deze kun je aanvragen bij de belastingdienst. Of laat de aangifte overdrachtsbelasting voor je doen door Taksgemak.