Wat is WOZ-waarde en waarvoor is deze van belang?

De WOZ-waarde is de waarde van een onroerende zaak op een bepaald peilmoment. De waarde wordt vastgesteld door de gemeente waarin de onroerende zaak is gelegen. De WOZ-waarde is de grondslag voor belastingheffing. Het is dus voordelig voor een onroerend goed bezitter om de WOZ-waarde zo laag mogelijk vast te stellen. Jaarlijks stuurt de gemeente een beschikking met de vastgestelde WOZ-waarde naar alle onroerend goed bezitters.

Welke belasting wordt geheven op grond van de WOZ-waarde?
Op grond van de WOZ-waarde wordt door gemeenten de onroerendezakenbelasting geheven. Eigenaren van een woonhuis betalen deze belasting. Ook eigenaren en huurders van een bedrijfsruimte betalen onroerendezakenbelasting. Huurders daarentegen, betalen deze belasting niet. Het tarief van deze belasting verschilt per gemeente. Gemiddeld levert deze belasting 8% van de totale inkomsten van gemeenten op.

Daarnaast speelt de WOZ-waarde een rol in de inkomstenbelasting bij de berekening van het eigenwoningforfait en in de vennootschaps-, erf- en schenkbelasting. Eventuele afschrijvingen op onroerende goederen kunnen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. Daarnaast is ook de waterschapssysteemheffing gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn wonning bepaald?
De WOZ-waarde wordt bepaald door middel van taxatie. De gemeente vergelijkt uw woning met vergelijkbare woningen in de buurt die rond de peildatum, welke op 1 januari is, zijn verkocht. De verkoopprijs geldt dan als goede vergelijking bij het vaststellen van de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen.

De Waarderingskamer is een bestuursorgaan dat toezicht houdt op de vaststelling van de WOZ-waarde door gemeenten.

Mijn WOZ-waarde klopt niet!
Alle eigenaren van onroerend goed krijgen jaarlijks een WOZ-beschikking opgestuurd. Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kunt u in bezwaar gaan bij uw gemeente. Een bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking te worden ingediend. Dit bezwaar moet uiteraard voorzien zijn van een motivatie.

Om te controleren of de vastgestelde WOZ-waarde redelijk is kunt u het taxatierapport van uw eigen woning altijd opvragen bij de gemeente. Vaak wordt deze al aan u toegezonden, tegelijkertijd met de beschikking. Daarnaast is het ook mogelijk om via het Kadaster de verkoopprijs van woningen op basis van het adres of op basis van een postcodegebied op te vragen.

De ervaring leert dat het bezwaar maken bij een WOZ-beschikking zeker geen tijdverspilling is. In veel gevallen wordt de WOZ-waarde door de gemeente verlaagd. Dit is gunstig omdat het gevolg hiervaan is dat er minder belasting wordt geheven.