Wat is WOZ-waarde en waarvoor is deze van belang?

De WOZ-waarde is de waarde van een onroerende zaak op een bepaald peilmoment. De waarde wordt vastgesteld door de gemeente waarin de onroerende zaak is gelegen. De WOZ-waarde is de grondslag voor belastingheffing. Het is dus voordelig voor een onroerend goed bezitter om de WOZ-waarde zo laag mogelijk vast te stellen. Jaarlijks stuurt de gemeente een beschikking met de vastgestelde WOZ-waarde naar alle onroerend goed bezitters.

Lees verder: Wat is WOZ-waarde en waarvoor is deze van belang?