Wat is een ADR?

ADR staat voor ‘American Depositary Receipt’. De ADR bestaat sinds 1927 (waar J.P. Morgan deze voor het eerst introduceerde) en staat genoteerd op de Amerikaanse beurzen. De essentie van de IDR, ADR, GBR en EDR is hetzelfde. Er worden buitenlandse aandelen gebundeld tegen een binnenlandse munteenheid om zo op de binnenlandse beurs te worden verhandeld.

De ADR staat voor één of meerdere niet-Amerikaanse aandelen. Een ADR kan dus ook staan voor een bundel van niet-Amerikaanse aandelen. De ADR staat genoteerd in dollars op de Amerikaanse beurs en ook de dividenden worden in dollars uitgekeerd. Voordeel van zo’n ADR is dat de obstakels die ontstaan bij het kopen van buitenlandse aandelen worden weggenomen. De administratieve kosten zijn een stuk minder en ook hoeft geen buitenlandse transactiebelasting te worden betaald.

Ook voor de niet-Amerikaanse bedrijven kan het een voordeel opleveren. Zij kunnen zo gemakkelijk kapitaal vanuit Amerika aantrekken.

De ADR vertoond dus veel gelijkenissen met een normaal aandeel. Ze worden gewoon verhandeld op de beurs. Maar strikt genomen is er geen sprake van een aandeel.

De prijs van een ADR ligt vaak net iets boven of onder de prijs van de onderliggende aandelen in de niet-Amerikaanse bedrijven. Dit heeft te maken met de risico’s die een ADR heeft.

Risico’s
Zo’n bundel van buitenlandse aandelen is niet zonder risico’s.

De dollar kan stijgen ten opzichte van de munteenheid van de onderliggende aandelen. Een deel van de winst gaat dan in de wisselkoers verloren. Dit is uiteraard bij een directe belegging in het aandeel ook zo.

De politieke situatie in het betreffende land kan slecht zijn. Revoluties, nationalisaties van bedrijven of het in elkaar storten van de munteenheid zijn de risico’s.

IDR
Een IDR is hetzelfde als een ADR. IDR staat voor ‘International Depositary Receipt’. Internationaal wordt dit financiële product een IDR genoemd. In de Verenigde Staten noemt men het een ADR.

GDR en EDR
De ‘Global Depository Receipts’ zijn ADR’s zoals ze worden genoemd op Europese beurzen. GDR is hetzelfde als EDR. De term EDR wordt gebruikt in de gevallen dat de bundel van aandelen genoteerd staat in euro’s.