Bijtelling voor privégebruik zakelijke auto

Een auto van de zaak is niet bedoeld voor privégebruik. Wordt deze wel privé gebruikt, dan zal een bijtelling moeten volgen. Dat komt doordat de belastingdienst dit gebruik als een vorm van inkomen ziet. Over deze bijtelling moet vervolgens inkomstenbelasting worden betaald. Maar hoe hoog is deze bijtelling?

Bij de jaarlijkse aangifte moet een percentage van de nieuwwaarde van de auto bij het inkomen worden geteld. Dit percentage is in 2014 4, 7, 14, 20 of 25%. Welk percentage van toepassing is, is afhankelijk van de hoogte van de uitstoot van de auto.

In deze tabel staat de bijtelling zoals geldt in 2014. Hoe hoger de uitstoot CO2 per kilometer, hoe hoger de bijtelling.

Bijtelling

  Benzine Diesel
4% 0 0
7% 1-50 1-50
14% 51-88 51-85
20% 89-117 86-111
25% 117 > 111 >

60 maanden termijn
Indien er sprake is van bijtelling, geldt deze bijtelling voor vijf jaar, ofwel 60 maanden. Ook indien de tarieven ondertussen gewijzigd worden. Dat houdt in dat wanneer in het jaar 2013 een auto in gebruik is genomen welke een uitstoot heeft van minder dan 50 gram CO2 per kilometer, er sprake is van een bijtelling van 0%. Dit geldt voor vijf jaar, ook al zijn de tarieven in 2014 omhoog gegaan. Tot 2018 behoeft deze persoon dan geen extra inkomen bij te tellen voor het privégebruik van de auto.

Drempel voor bijtelling
Bij een privégebruik van minder dan 500 kilometer per jaar, behoeft geen bijtelling plaats te vinden. Dit moet wel kunnen worden aangetoond door middel van een rittenregistratie.

Twijfelt u over de aanschaf van een auto voor uw onderneming? Vraag dan fiscaal advies bij Taksgemak.