Wat doet een raad van commissarissen?

De raad van commissarissen wordt ook wel de raad van toezicht genoemd. Logisch, want toezicht is een kerntaak van de raad. Maar wat zijn de overige taken van de raad van commissarissen? Hoe worden de commissarissen benoemd? Welke bedrijven hebben een raad van commissarissen? En welke beloning staat tegenover het lid zijn van de raad van commissarissen? Lees het in dit artikel!

Welke bedrijven hebben een raad van commissarissen?
Naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid hebben een raad van commissarissen. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 158 van het Burgerlijk Wetboek. De term wordt echter ook wel gebruikt voor toezichthoudende organen binnen andere organisaties zoals verenigingen.

Taken van de raad van commissarissen
De belangrijkste taak van de raad van commissarissen is toezicht houden op de raad van bestuur. De raad wordt dan ook vaak raad van toezicht genoemd en de commissarissen worden vaak genoemd als toezichthouders. Naast het toezicht houden op de raad van bestuur moet de raad ook toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de gelieerde ondernemingen.

Vaak komt de raad eens in de zoveel tijd, bijvoorbeeld één keer per maand, bijeen om de zaken door te spreken.

Hoe worden de commissarissen benoemd?
Commissarissen worden vaak van buitenaf binnen gehaald. Vaak vanwege hun expertise, ervaring, netwerk of maatschappelijke positie. De raad van commissarissen stelt moet een nieuw lid voordragen bij de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemd de commissaris vervolgens. Bij een nieuw opgerichte vennootschap worden de commissarissen in de akte van oprichting benoemd.

De raad bestaat uit ten minste drie personen. De president-commissaris is het hoofd van de raad van commissarissen.

Hoeveel verdient een commissaris?
De gemiddelde jaarlijkse beloning van een commissaris ligt tussen de 10.000 en 150.000 euro. Gemiddeld werkt een commissaris 13 uur per maand. Dat betekent dat het uurloon van een commissaris ligt op € 64,- tot € 960,-.

Commissaris als ondernemer
Vanaf 1 januari 2013 zijn commissarissen btw-plichtig. Dat komt doordat de Europese Commissie van mening is dat commissarissen als ondernemers moeten worden aangemerkt. Dat betekent ook dat commissarissen als ondernemer moeten worden ingeschreven en een factuur moeten uitbrengen.