Wat doet een raad van bestuur?

De raad van bestuur is het hoogste orgaan van een bedrijf of organisatie. Daarbij kan het gaan om een organisatie die naar winst streeft, of een non-profit organisatie. De leden zijn vaak het gezicht van een bedrijf. Zij treden op in de media en nemen de belangrijke beslissingen. Vaak wordt ook wel de Engelse term board of directors gebruikt.

Wat doet een raad van commissarissen?

De raad van commissarissen wordt ook wel de raad van toezicht genoemd. Logisch, want toezicht is een kerntaak van de raad. Maar wat zijn de overige taken van de raad van commissarissen? Hoe worden de commissarissen benoemd? Welke bedrijven hebben een raad van commissarissen? En welke beloning staat tegenover het lid zijn van de raad van commissarissen? Lees het in dit artikel!