Wat doet een raad van bestuur?

De raad van bestuur is het hoogste orgaan van een bedrijf of organisatie. Daarbij kan het gaan om een organisatie die naar winst streeft, of een non-profit organisatie. De leden zijn vaak het gezicht van een bedrijf. Zij treden op in de media en nemen de belangrijke beslissingen. Vaak wordt ook wel de Engelse term board of directors gebruikt.

Wat zijn de taken van de raad van bestuur?
De raad van bestuur is het leidinggevende orgaan van de organisatie. Uiteindelijk worden alle belangrijke beslissingen in de raad van bestuur genomen. Zij zijn de leidinggevenden en ontwikkelen ook het strategisch beleid. De koers van de onderneming of organisatie wordt in de raad van bestuur vastgesteld, net zoals bijvoorbeeld belangrijke doelstellingen. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en ook voor een eventueel verlies. Vaak zie je dat bij een verlieslijdend bedrijf de huidige leden van de raad van bestuur opstappen om zo plaats te maken voor nieuwe leden.

De leden van de raad van bestuur kunnen privé aansprakelijk worden gesteld. Dit kan alleen indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Of daar sprake van is, is vaak een vraag die uiteindelijk bij de rechter wordt neergelegd.

Hoe worden de leden benoemd?
De leden van de raad van bestuur worden gekozen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen is ook het orgaan dat de raad van bestuur dient te controleren. De raad van bestuur moet verantwoording afleggen aan de raad van commissarissen.

Wat is de vergoeding voor de leden?
De vergoeding van de raad van bestuur is zeer afhankelijk van de organisatie. De laatste jaren is in de media veel ophef geweest over de hoogte van deze salarissen. Met name in het geval van goede doelen is de publieke opinie doorgaans dat zij niet buiten proportioneel zouden moeten verdienen. De vier hoogste salarissen bij goede doelen zijn het Prins Bernard Cultuurfonds met € 157.872, KWF Kankerbestrijding met € 143.224, de Hartstichting met € 139.560 en het Reumafonds met € 138.646.

Het gemiddelde salaris van een lid van de raad van bestuur was in 2012 € 512.000 per jaar. Dit blijkt uit een onderzoek onder 134 grote bedrijven. Daarbij vergeleken zijn de topbestuurders van goede doelen en (semi)publieke bedrijven een stuk slechter af.

Bij semi(publieke) instellingen geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Bij (semi)publieke instellingen verdient de raad van bestuur dus doorgaan meer dan de raad van bestuur van goede doelen. Bij grotere bedrijven is een beloning die in de miljoenen loopt per jaar niet raar.