Kapitaal van nv en bv

Het kapitaal van een besloten vennootschap en van een naamloze vennootschap kan worden onderverdeeld in het maatschappelijk kapitaal, het geplaatste kapitaal en het gestorte kapitaal. Maar wat houden deze begrippen precies in?

Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk aandelenkapitaal is het nominaal bedrag aan aandelenkapitaal dat volgens de statuten van de nv of bv maximaal mag worden uitgegeven. Deze aandelen hoeven dus niet te zijn uitgegeven. Het is het aandelenkapitaal dat maximaal kan worden uitgegeven.

Geplaatste kapitaal
Het geplaatste aandelenkapitaal is het werkelijk door de nv of bv uitgegeven kapitaal.

Gestorte kapitaal
Het gestorte aandelenkapitaal is het door de aandeelhouders ook daadwerkelijke gestorte bedrag.