Btw aangifte te laat ingediend?

De meeste ondernemers doen de aangifte omzetbelasting eens per kwartaal. De deadline voor het doen van de btw-aangifte is de laatste dag van de maand na afloop van het kwartaal. Op deze datum moeten zowel de aangifte als de betaling zijn gedaan. Maar wat gebeurt er wanneer de aangifte per ongeluk vergeten is? Wat moet een ondernemer dan doen?

De gevolgen van een te late aangifte
Bij een te late aangifte spreekt men van aangifteverzuim. Er is echter een termijn van zeven dagen waarin de belastingdienst toestaat om alsnog aangifte te doen. Dit noemt men de coulancetermijn. Wordt niet binnen zeven dagen alsnog de aangifte gedaan, dan volgt een boete. Deze boete bedraagt € 61,-.

In uitzonderlijke gevallen kan deze boete worden verhoogd tot € 123,-. Namelijk in het geval dat het vaker voorkomt dat de aangifte te laat wordt ingediend.

De gevolgen van een te late betaling
Wanneer u wel aangifte doet, maar niet op tijd betaalt, geldt weer de coulancetermijn. Een ondernemer heeft zeven dagen extra om alsnog te betalen. Indien na de coulancetermijn alsnog niet is betaald, volgt een boete van 3% van het niet betaalde bedrag. Daarbij maakt het niet uit hoe lang de betaling is uitgesteld. Het minimum boetebedrag is € 50,-. De maximale boete is € 4.920,-.

Indien de betaling deels wordt gedaan in de coulancetermijn, wordt de boete berekend over het bedrag dat na de oorspronkelijke deadline niet is betaald. Dus ook over het bedrag dat binnen de coulancetermijn is betaald. Betalen binnen de coulancetermijn heeft dus geen effect op de boete, tenzij het gehele bedrag wordt betaald.

Wanneer er sprake is van grove schuld of opzet bij het niet betalen van de omzetbelasting, dan kan een fors hogere boete worden opgelegd ter hoogte van 10% van de te laat, of niet betaalde omzetbelasting.

Indien zowel de aangifte als de betaling te laat zijn, dan kan het gevolg zijn dat er twee verschillende boetes volgen. Dit wordt namelijk gezien als twee verschillende handelingen. Wilt u zeker weten dat uw aangifte omzetbelasting op tijd en correct wordt ingevuld? Laat uw aangifte omzetbelasting dan doen door Taksgemak.