Maak gebruik van de verhoogde schenkingsvrijstelling

Tot 1 januari 2015 kan nog gebruik worden gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. De schenkingsvrijstelling betekent dat over schenkingen tot € 100.000 geen schenkbelasting hoeft te worden betaald. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan de schenkingsvrijstelling verbonden.

In welke situaties geldt de schenkingsvrijstelling?
De schenkingsvrijstelling geldt in de volgende situaties:
1. aankoop, verbetering of onderhoud aan de eigen woning;
2. aflossing van de eigenwoningschuld;
3. aflossing van de restschuld van de verkochte eigen woning en
4. afkoop van rechten van opstal, erfpacht of beklemming.

Het gebruik maken van de schenkingsvrijstelling kan echter wel gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Deze fiscale gevolgen kunnen groot en langdurig zijn. Het aflossen van de hypotheekschuld zorgt er bijvoorbeeld voor dat u minder hypotheekrenteaftrek zult kunnen claimen. Dat betekent dat uw verzamelinkomen hoger is en u meer inkomstenbelasting zult moeten betalen. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op toeslagen. Bij een aflossing moet ook rekening worden gehouden met een voorlopige aanslag.

Daarnaast is het tevens van belang dat het geld van de schenking op 1 januari 2015 niet in de belastingaanslag wordt opgenomen in box 3. Dan moet namelijk vermogensbelasting worden betaald over het fictieve rendement. Bent u van plan om een schenking te doen? Of heeft u een schenking ontvangen? Vraag dan fiscaal advies over schenkingen bij Taksgemak. Zij kunnen u ook helpen bij de fiscale gevolgen van een schenking.