Wat als de zorgverzekering niet wordt betaald?

Er zijn steeds meer wanbetalers is de zorg. Maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer een persoon de zorgverzekering niet betaalt? En wanneer is sprake van een wanbetaler? Wat zijn de gevolgen voor de zorgverzekering? Wat als iemand ziek wordt die de zorgverzekering niet heeft betaald? Bent u dan nog wel verzekerd?

De eerste periode dat iemand de zorgpremie niet betaald, stuurt de verzekeraar betalingsherinneringen. Nadat de zorgverzekering gedurende zes maanden niet wordt betaald, zal de verzekeraar de persoon in kwestie opgeven als wanbetaler. Dit wordt gedaan bij het Zorginstituut. U hoeft vanaf het moment dat u bent aangemerkt als wanbetaler geen premie meer aan uw zorgverzekering te betalen.

Het Zorginstituut zal namelijk vergaande maatregelen nemen. De niet betaalde zorgpremie wordt ingehouden op uw inkomen. Dat betekent dat uw werkgever verplicht is de niet betaalde premie in te houden op uw loon. Heeft u geen werkgever maar een uitkering? Ook de uitkeringsinstantie zal de niet betaalde premie inhouden. Net zoals een pensioeninstantie. Heeft u helemaal geen inkomen, dan zult u een maandelijkse acceptgiro ontvangen.

Wanbetalers moeten meer betalen
Personen die zijn aangemerkt als wanbetalers moeten een hogere bestuursrechtelijke premie betalen. De hoogte van deze premie is 130% van de standaardpremie. Dus wanneer u een maandelijkse zorgpremie hebt van € 100,-, betekent dit dat u als wanbetaler een maandelijkse premie moet betalen van € 130,-. Ongeacht de hoogte van uw inkomen. Dus ook indien u geen inkomen heeft of leeft van een bijstandsuitkering. Daarom is het ook belangrijk om op tijd de zorgverzekering te betalen. Kies daarom voor de meest voordelige zorgverzekering.

Blijf ik verzekerd als ik mijn zorgverzekering niet betaal?
Stel dat u de zorgverzekering niet betaald, dan blijft u wel gewoon verzekerd voor alles wat in de basisverzekering zit. Dit geldt echter niet voor eventuele aanvullende pakketten. Deze mogen door de zorgverzekeraar worden beëindigd indien sprake is van wanbetaling. Bovendien kunnen niet dringende behandelingen, die normaal wel onder het basispakket vallen, worden uitgesteld tot u de verzekering betaalt.