Wat verandert er in 2015 in de kosten voor de zorgverzekering?

Elk jaar verandert er weer veel op het gebied van de zorg in Nederland. Zo is het bedrag van het eigen risico sinds de invoering in 2008, inmiddels 1,5 keer hoger in 2015. Ook op het gebied van het basispakket en de inkomensafhankelijke bijdrage en AWBZ premie vinden er weer veranderingen plaats in 2015. In dit artikel staat wat er in 2015 aan wijzigingen worden doorgevoerd op het gebied van de zorgverzekering. Het vergelijken van zorgverzekeringen kan u veel geld besparen. Lees meer

Recht op zorgtoeslag in 2012?

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is wettelijk gezien voldoende, toch kiezen veel mensen ervoor om ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Vooral de tandzorg is daarbij erg populair. Of u recht heeft op zorgtoeslag is met name afhankelijk van het inkomen. De belastingdienst stuurt in sommige gevallen automatisch een aanvraagformulier op, maar ook mensen die deze niet hebben gekregen hebben soms recht op zorgtoeslag. De toeslag moet worden aangevraagd tezamen met de eventuele toeslagpartner. Lees meer