Recht op zorgtoeslag in 2020?

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is wettelijk gezien voldoende. Of je recht hebt op zorgtoeslag is met name afhankelijk van het inkomen. Ook mensen die nog geen zorgtoeslag ontvangen, kunnen soms recht hebben op zorgtoeslag. De toeslag moet worden aangevraagd samen met de eventuele toeslagpartner.

Wat als de zorgverzekering niet wordt betaald?

Er zijn steeds meer wanbetalers is de zorg. Maar wat gebeurt er eigenlijk wanneer een persoon de zorgverzekering niet betaalt? En wanneer is sprake van een wanbetaler? Wat zijn de gevolgen voor de zorgverzekering? Wat als iemand ziek wordt die de zorgverzekering niet heeft betaald? Bent u dan nog wel verzekerd?

Wanneer heeft u recht op zorgtoeslag?

In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van deze zorgverzekering. Om zorgtoeslag te ontvangen moet aan een aantal vereisten worden voldaan. Welke vereisten zijn dit? Bij welk inkomen heeft u recht op zorgtoeslag?