Voorbereidende werkzaamheden en het urencriterium

Het urencriterium is een wijd begrip. Omdat de Belastingdienst niet op de stoel van de ondernemer mag zitten, is de ondernemer vrij om zelf te bepalen welke werkzaamheden bevorderend zijn voor het eigen bedrijf. Het moet natuurlijk wel gaan om activiteiten die verband houden met het bedrijf. Maar tellen de activiteiten die voor het starten van een bedrijf worden gemaakt ook mee voor het urencriterium? Veel ondernemers starten immers al met de voorbereiden voor hun eigen bedrijf voordat ze deze ook daadwerkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Alle activiteit die het zakelijk belang van de onderneming dienen tellen mee voor het urencriterium. Activiteiten van voorbereidende werkzaamheden voor de start van een eigen bedrijf mogen ook worden meegenomen bij het urencriterium. Daarbij is het wel van belang dat op het moment van de voorbereidende werkzaamheden, de ondernemer voornemens was om een eigen bedrijf op te richten.

Een ondernemer mag dus niet achteraf activiteiten aanmerken als voor de onderneming terwijl dat op het moment van de activiteiten niet was beoogd.

Stel dat een persoon een cursus begint, puur vanuit interesse of hobby, en pas gedurende de cursus besluit om een onderneming in die richting te beginnen, dan kan worden betwist of deze uren mogen worden meegenomen bij het urencriterium. Stel dat een persoon de cursus begint vanuit een zakelijk belang, duidelijk met het oog op de bevordering van de onderneming, dan mogen de uren wel worden meegeteld bij het urencriterium.

Voor fiscaal advies met betrekking tot het ondernemerschap en het voldoen aan het urencriterium kunt u altijd contact opnemen met Taksgemak.