Welke kosten voor de auto mag ik als ondernemer opgeven als aftrekpost?

Het is voor veel mensen niet duidelijk welke kosten, die verband houden met de (zakelijke) auto, men als ondernemer mag aftrekken van de gemaakte winst. Welke kosten je als ondernemer mag aftrekken, is afhankelijk van wat voor auto je gebruikt. Heb je de auto op de balans van de onderneming staan? Of gebruik je je privé-auto? Lees hier in welke situatie je welke kosten mag aftrekken!

Hoe werkt de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is zoals de naam al zegt een vrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf. De vrijstelling leidt er toe dat er minder belasting hoeft te worden betaald. Maar hoe werkt de mkb-winstvrijstelling? Wie heeft recht op de mkb-winstvrijstelling? En hoe hoog is de mkb-winstvrijstelling?

Hoe werkt de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel voor ondernemers. Iedere ondernemer die voldoet aan het urencriterium, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt afgetrokken van de winst waardoor er over een lager bedrag belasting hoeft te worden betaald.

Wat is de oudedagsreserve?

Ondernemers kunnen er voor kiezen om een percentage van de winst te reserveren als oudedagsreserve. Over dit deel van de winst hoeft dan geen belasting te worden betaald. Bij een latere uitkering, bijvoorbeeld na het pensioen of na omzetting in een lijfrente-uitkering, dan wordt er wel belasting geheven.

Voorbereidende werkzaamheden en het urencriterium

Het urencriterium is een wijd begrip. Omdat de Belastingdienst niet op de stoel van de ondernemer mag zitten, is de ondernemer vrij om zelf te bepalen welke werkzaamheden bevorderend zijn voor het eigen bedrijf. Het moet natuurlijk wel gaan om activiteiten die verband houden met het bedrijf. Maar tellen de activiteiten die voor het starten van een bedrijf worden gemaakt ook mee voor het urencriterium? Veel ondernemers starten immers al met de voorbereiden voor hun eigen bedrijf voordat ze deze ook daadwerkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Voordelen van de MKB Brandstofpas

Als ondernemer mag je per gereden kilometer 0,19 cent per zakelijke kilometer als kosten in rekening brengen. Deze komen dus in aftrek op de winst. De MKB Brandstofpas maakt het voor de ZZP’er een stuk gemakkelijker om de belastingaangifte te doen. Met de Brandstofpas kan je een hoop geld besparen.

Kosten van de auto: eenmanszaak

ZZP’ers hebben vaak een auto nodig voor hun werkzaamheden. Of dit nu is om naar het werk toe te rijden, of omdat het een essentieel onderdeel is van het bedrijf. Een zakelijke auto kan natuurlijk ook privé worden gebruikt. En een privé auto kan ook zakelijk worden gebruikt. Maar hoe zit dat precies fiscaal? Hoe kijkt de belastingdienst aan tegen auto’s die worden gebruikt door ondernemers van de eenmanszaak?