Inkeerregeling, maak gebruik van de verlaagde boete nu het nog kan

Vrijwillige verbetering, ofwel het gebruik maken van de inkeerregeling, wordt de laatste jaren steeds populairder. En dat is niet gek. Want met steeds meer landen heeft Nederland een verdrag waarin wordt bepaald dat gegevens van vermogen worden uitgewisseld. De boete op het niet opgeven van vermogen in het buitenland is hoog. Taksgemak kan u helpen bij de inkeerregeling om ervoor te zorgen dat u een zo laag mogelijke boete betaalt.

De boete bij verzwegen vermogen
Indien u inkomen heeft in box 3 dat u heeft verzwegen bedraagt de boete een percentage van de nagevorderde belasting. Dit percentage verschilt naar mate u meer kan worden verweten. De percentages zijn:

75% bij ‘grove schuld’
150% bij opzet
300% bij ernstige fraude of recidive

Bij inkomen in box 1 of 2, dus inkomen uit werk en woning of aanmerkelijk belang is de boete een lager percentage van de nagevorderde belasting. Ook hier geldt dat de boete hoger wordt indien de Belastingdienst van mening is dat het u kan worden verweten. De percentages zijn:

25% bij ‘grove schuld’
50% bij opzet
100% bij ernstige fraude of recidive

Er kunnen omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat het percentage van de boete hoger of lager wordt.

Wie over de meest recente twee jaar verzwegen inkomen of vermogen alsnog wil opgeven, die krijgt daar geen boete over. In zoverre is er dus eigenlijk altijd een inkeerregeling voor de eerste twee jaar.

Inkeerregeling
Tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014, was het mogelijk om van de inkeerregeling gebruik te maken zonder dat daarbij een boete opgelegd werd. In de periode van 1 juli 2014 tot en met 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk om in te keren zonder boete, wel is de boete slechts 10% van het normale boetebedrag. Wie na 1 juli 2015 nog wil inkeren, krijgt een boete van 20% van het normale boetebedrag zonder inkeerregeling.

Geen gebruik van de inkeerregeling
U kunt geen gebruik meer maken van de inkeerregeling indien u redelijkerwijs kan vermoeden dat de Belastingdienst uw vermogen al op het spoor is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u al vragen heeft gekregen van de Belastingdienst over eventueel vermogen in het buitenland. Of indien er een boekenonderzoek is aangekondigd. Maar ook als er bijvoorbeeld een onderzoek wordt ingesteld bij een derde die verband houdt met uw inkomen of vermogen. Bijvoorbeeld een onderzoek bij de (ex)-partner.