Echtscheiding? Kies voor het voljaarspartnerschap voor belastingvoordeel

Tegenwoordig vinden er steeds meer echtscheidingen plaats. Deze zijn al moeilijk genoeg zonder alle financiële consequenties. Maar helaas gaat een echtscheiding vaak samen met financiële achteruitgang voor zowel de man als de vrouw. Bijvoorbeeld doordat een huis in gezamenlijk eigendom verkocht moet worden maar dit niet gemakkelijk gaat. Maar ook op het gebied van belasting is het belangrijk om dit goed te doen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor het voljaarspartnerschap. Taksgemak kan een fiscaal advies maken toegespitst op uw situatie.

Normaal gesproken eindigt het fiscaal partnerschap zodra de echtscheiding in aangevraagd en beide ex-partners op een ander adres staan ingeschreven. Omdat dit veel nadelen heeft op het gebied van belastingen heeft de wetgever een regeling in de wet opgenomen die deze financiële nadelen bij een scheiding enigszins moet verzachten.

Het voljaarspartnerschap houdt in dat in het jaar van de echtscheiding de partners nog voor het gehele jaar mogen worden aangemerkt als fiscaal partners voor de toerekening van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Het voljaarspartnerschap geldt niet voor heffingskortingen.

Met name ex-partners met een eigen woning kunnen veel profijt hebben bij de keuze voor het voljaarspartnerschap. Zij kunnen dan in het jaar van echtscheiding nog en hypotheekrente toebedelen aan de meest verdienende partner. Daardoor hebben zij meer recht op hypotheekrenteaftrek en dat kan duizenden euro’s schelen. Daarbij is het wel van belang dat dit verzoek door beide ex-partners samen wordt gedaan. Er kan dus niet zonder overleg door 1 partner voor het voljaarspartnerschap worden gekozen. Daardoor hebben ex-partners die met veel ruzie uit elkaar gaan of in een vechtscheiding belanden dit probleem vaak.

Voor het jaar daarna gaat het waarschijnlijk veel ingewikkelder. Want betalen beide partners nog de hypotheekrenteaftrek? Mag de vertrekkende partner deze hypotheekrente nog in aftrek brengen? Betaalt 1 partner alle hypotheekrente ook al is het huis in gezamenlijk eigendom? Is er sprake van een onderhoudsverplichting? Ingewikkelde vragen die sterk samenhangen met de omstandigheden en van grote invloed zijn op de hoeveelheid belasting. Heeft u vragen over de financiële gevolgen van een echtscheiding? Of heeft u vragen over hoe u de aangifte inkomstenbelasting moet doen? Neem dan contact op met Taksgemak voor fiscaal advies.