De fiscale gevolgen van (ongetrouwd) samen gaan wonen

Samenwonen kan gevolgen hebben voor de financiële situatie. Niet alleen heb je meer of minder te besteden door het samenwonen, het heeft ook gevolgen voor de inkomstenkant. Want het kan zo zijn dat er minder recht bestaat op bijstand of toeslagen. Ook Wat zijn de fiscale gevolgen van gaan samenwonen? Waar moet u rekening mee houden wanneer u gaat samenwonen? Voor goed fiscaal advies over de financiële gevolgen van samenwonen kunt u terecht bij Taksgemak.

Een groot deel van de gevolgen van samenwonen hangt samen met de vraag of er wel of geen sprake is van het fiscaal partnerschap. Het fiscaal partnerschap heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van de belastingheffing.

Verdeling aftrek
Het meest bekende voorbeeld is misschien wel de hypotheekrenteaftrek van partners. Wie fiscaal partners zijn, mag deze hypotheekrenteaftrek verdelen over de partners. Deze aftrekpost kan dus worden toegerekend aan de partner die het meest verdient, zodat het belastingvoordeel zo groot mogelijk is.

Heffingskortingen
Wanneer je meer dan 6 maanden een fiscale partner hebt, en je weinig verdient en dus weinig tot geen belasting betaalt, kunnen de heffingskortingen waar je recht op hebt worden uitgekeerd. De heffingskorting wordt uitgekeerd aan de minst verdienende partner onder voorwaarde dat de fiscaal partner wel voldoende belasting betaalt. Dit geldt niet alleen voor de algemene heffingskorting, die daardoor ook wel de aanrechtsubsidie wordt genoemd, maar ook voor de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderschapsverlofkorting (tot 2015) en de levensloopverlofkorting.

Het bedrag van de uitgekeerde heffingskortingen kan behoorlijk oplopen. Zo was alleen de algemene heffingskorting in 2014 al € 2.103,- en in 2015 € 2,203,-. Deze wordt dus uitgekeerd wanneer de minst verdiende partner deze niet kan verrekenen met de te betalen belasting. Dit levert dus een voordeel op.

Toeslagen
Indien er sprake is van fiscaal partnerschap, is er automatisch ook sprake van toeslagpartners. Andersom geldt dit niet. Het verschil tussen fiscale partners en toeslagpartners komt hierbij aan de orde.

Samenwonen met iemand betekent niet automatisch dat er ook sprake is van een toeslagpartner. Dit is eigenlijk alleen het geval bij de huurtoeslag. Bij de huurtoeslag gaat het namelijk om de term medebewoner. Het kan dus goed dat er bij het recht op huurtoeslag wel wordt gekeken naar het inkomen van u beiden, maar bij de zorgtoeslag niet.

In dit artikel worden slechts enkele algemene gevolgen van samenwonen besproken. Voor een gepersonaliseerd advies dat volledig is toegespitst op uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met een goede belastingadviseur, zoals Taksgemak.