Belastingplan 2015: lijfrente afkopen bij arbeidsongeschiktheid

Met ingang van 2015 mag de lijfrente worden afgekocht indien sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wanneer de pensioengerechtigde leeftijd nog niet is bereikt. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een inkomensachteruitgang.

Bij een afkoop van de lijfrente die lager is dan € 40.000,- is in de regel automatisch aangetoond dat aan het vereiste van inkomensachteruitgang is voldaan. De regeling houdt in dat er elk jaar € 40.000,- mag worden afgekocht. Pas bij hogere belastingbedragen zal de Belastingdienst gaan toetsen of er wel daadwerkelijk sprake is van zo’n grote inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid.

Er wordt dan bij de afkoop geen revisierente berekend. Deze regeling geldt alleen voor particulieren. Dus bijvoorbeeld niet bij een stamrecht bv.

Daarnaast is het ook zeer belangrijk om de voorwaarden van de polis goed te bekijken. Het moet ook volgens de van toepassing zijnde polis mogelijk zijn om de lijfrente af te kopen. Veel maatschappijen laten dit niet toe.