Is een accountantscontrole verplicht?

Veel ondernemers zijn in de veronderstelling dat ze bij het maken en bij de controle van hun jaarrekening een accountant nodig hebben. Dit is echter in verreweg de meeste gevallen niet nodig. De wet eist een accountantscontrole bij middelgrote en grote rechtspersonen. Kleine rechtspersonen hebben geen accountantscontrole nodig. Maar wanneer is sprake van een kleine rechtspersoon?

Veel mensen weten niet dat eenmanszaken nooit verplicht zijn om een jaarrekening te maken. Uiteraard moeten zij wel onderdelen van de jaarrekening maken, deze zijn immers nodig voor de belastingaangifte. Maar er hoeft dus geen echte jaarrekening te worden opgemaakt.

Het is dus een misverstand dat alle rechtspersonen, dat wil zeggen BV’s, NV’s en buitenlandse vennootschappen, wel een accountantscontrole moeten krijgen. Luidt op twee van de drie volgende vragen het antwoord ja, dan gaat het om een kleine rechtspersoon en hoeft geen jaarrekening te worden opgesteld.

1. Is de waarde van de activa kleiner dan of gelijk aan 4,4 miljoen euro.
2. Is de netto-omzet kleiner dan of gelijk aan 8,8 miljoen euro.
3. Zijn er minder dan 50 werknemers?

Zoals meteen duidelijk is, behoeven de meeste BV’s dus geen accountantscontrole. Wel zijn de meeste kleine rechtspersonen, verplicht om een jaarrekening op te maken en deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Hoewel een accountantscontrole dus niet verplicht is, kan het wel verstandig zijn om de jaarrekening te laten opmaken of de belastingaangifte te laten doen door een fiscalist zoals Taksgemak. Dat bespaart een hoop tijd en zorgt er bovendien voor dat u zeker weet dat het goed gebeurt.