Wat is voordeliger, een vof of een bv?

Een vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere personen. De vof is in tegenstelling tot een besloten vennootschap (bv) geen rechtspersoon. De vennoten zijn bij een vof persoonlijk aansprakelijk. Bij een bv zijn de aandeelhouders/bestuurders in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk. Maar naast deze verschillen is het voor de keuze tussen een vof en een bv vaak doorslaggevend welke van de twee bedrijfsvormen voordeliger is op het gebied van belastingen.

Zelfstandigenaftrek vof
Een groot voordeel van een vof is dat elke vennoot afzonderlijk kan worden aangemerkt als ondernemer. Dat betekent dat elke vennoot een percentage van de winst geniet en dat elke vennoot afzonderlijk recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren. Voor een bv geldt dit voordeel niet.

Mkb-winstvrijstelling
Naast deze zelfstandigenaftrek heeft de vof nog een ander belastingvoordeel. De ondernemers mogen namelijk gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling. Dat betekent dat de winst waarover belasting moet worden betaald, verlaagd wordt met 14%. 14% van de winst is dus vrijgesteld van belastingheffing. Dit is ingevoerd om het belastingtarief tussen een bv en een vof/eenmanszaak meer gelijk te maken.

Belastingtarief
Het grote voordeel van een bv is dat deze in de vennootschapsbelasting wordt belast voor de winst. Dit tarief is 20% bij een winst tot € 200.000 en 25% voor het deel van de winst boven de € 200.000. Dit tarief ligt veel lager dan bij de vof. De winst van de vof wordt namelijk belast tegen het tarief in de inkomstenbelasting. Dit tarief ligt tussen de 36,5% en de 52% van de winst.

Gebruikelijk loon bij bv
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat er bij een bv in de meeste gevallen sprake is van een gebruikelijk loon, of een fictief loon. Dit houdt in dat er een verplicht loon moet worden betaald aan de aandeelhouders die meer dan 5% van de aandelen in het bezit heeft. Dit loon wordt tevens belast in de inkomstenbelasting. Wel zorgt dit loon ervoor dat de winst van de bv lager uitkomt, waardoor er weer minder vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen.

Zowel wanneer sprake is van een bv, als wanneer sprake is van een vof, hebben de personen recht op bepaalde aftrekposten zoals de algemene heffingskorting en de verschillende heffingskortingen voor ouders. Met een vof is er echter het voordeel van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Het is zeer sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie of de bv of de vof voordeliger is. Dit is bijvoorbeeld mede afhankelijk van de hypotheekrenteaftrek van de vennoot dan wel aandeelhouder. Neem dus altijd voor uw keuze contact op met een goede belastingadviseur die dit voor u kan berekenen.