Hoe werkt de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel voor ondernemers. Iedere ondernemer die voldoet aan het urencriterium, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt afgetrokken van de winst waardoor er over een lager bedrag belasting hoeft te worden betaald.

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek?
In 2015 is de zelfstandigenaftrek € 7.280,-.

Voorbeeld zelfstandigenaftrek
Stel dat de winst van een ondernemer, dus de omzet minus de kosten, uit komt op een bedrag van € 19.000. Normaal gesproken zou over deze winst van € 19.000 een bedrag aan belasting moeten worden betaald. De winst wordt belast tegen 36,5%, dat komt neer op € 6.935,-. Met toepassing van de zelfstandigenaftrek (je moet dus onder meer aan het urencriterium voldoen) wordt de winst echter verminderd van € 19.000,- naar € 11.720,-. De te betalen belasting wordt dan € 4.278,-. Het voordeel van de zelfstandigenaftrek is dan dus € 2.675,-.

Hoe hoger de winst, hoe meer voordeel van zelfstandigenaftrek
Hoe hoger de winst, hoe groter het voordeel van de zelfstandigenaftrek. Dat komt doordat ondernemers die veel winst hebben, in een hogere belastingschijf vallen. Wie 52% belasting moet betalen, heeft dan ook van voordeel ter hoogte van 52% van € 7.280,-, dus een voordeel van € 3.786,-. Wie in de laagste belastingschijf valt, en daardoor 36,5% belasting betaalt, heeft dus ook maar een voordeel van 36,5% van € 7.280,-. Dat betekent € 2.657,-.

Zelfstandigenaftrek zonder winst?
De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag aan winst. Zelfstandigenaftrek die in een bepaald jaar niet wordt gebruikt omdat de winst te laag is, mag worden gebruikt in de jaren daarna. Dit mag voor een periode van negen jaar. Wel geldt dat de winst dan wel voldoende hoog mag zijn. De zelfstandigenaftrek geeft dus alleen voordeel indien er sprake is van winst.

Er geldt echter 1 uitzondering. Bij startende ondernemers, die recht hebben op de startersaftrek, kan de zelfstandigenaftrek wel hoger zijn dan de winst. Dit kan er dan onder omstandigheden in resulteren dat de startende ondernemer met een lage winst of met verlies bij de belastingaangifte geld terug krijgt.

Wil je zeker weten dat de zelfstandigenaftrek goed wordt toegepast? Laat uw belastingaangifte dan door een goed belastingadvieskantoor doen!