Wat is een BKR-registratie?

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. En dat is precies wat er gebeurt. Dit bureau registreert leningen. Het is een wettelijke plicht voor kredietverstrekkers om elke lening die zij verstrekken te melden. Dat betekent dat wanneer je een lening afsluit voor de aankoop van nieuwe kleding, voor de aankoop van een nieuwe tv of voor de aankoop van een nieuwe auto, deze wordt geregistreerd. Ook de mogelijkheid om rood te staan op de bankrekening kan een registratie tot gevolg hebben, net zoals een creditcardlimiet. Bijna iedereen staat dus geregistreerd bij het BKR, en in de meeste gevallen gaat het daarbij om een positieve registratie.

Welke gegevens worden geregistreerd?
Naast je naam, adres en geboortedatum worden per lening geregistreerd:
– Soort lening
– Hoogte van de lening
– Eerste en laatste maand van de aflossing

Wat is het doel van BKR?
Kredietverstrekkers bekijken de BKR-registratie wanneer je een lening aanvraagt. De registratie beschermt de consument om niet te hoge leningen af te sluiten. Ook beschermt het de geldverstrekker. Wanneer je al relatief hoge leningen hebt, of een negatieve registratie hebt zal een geldverstrekker je geen nieuwe lening vertrekken.

Wanneer ontstaat een negatieve BKR-notering?
In de meeste gevallen bedoelt men met een BKR-registratie een registratie van persoon die negatief geregistreerd staat. In dat geval zullen banken en andere financiële instellingen geen leningen meer verstrekken aan die persoon. Datzelfde is het geval als je hoge leningen hebt afgesloten. Hier wordt tevens naar je inkomen gekeken.

Een negatieve BKR-notering ontstaat onder een aantal voorwaarden. Wanneer je meer dan twee maanden achterloopt met een betaling, dan meldt de geldverstrekker dat bij het BKR. Hij is wel verplicht om voordat hij dit doet, eerst contact op te nemen met jou. Zodoende krijg je nogmaals de kans om de achterstand te voldoen. Doe je dit niet, dan komt er een melding bij de lening te staan dat je niet hebt betaald. In dit geval spreken we vaak van een negatieve BKR-notering of een negatieve codering.

Bij een hypotheek geldt dat er een negatieve notering komt wanneer je meer dan 120 dagen achter loopt met het betalen van de hypotheek.

Hoe lang blijft een negatieve notering staan?
Een negatieve BKR-notering blijft vijf jaar geregistreerd staan. Net zoals alle leningen die zijn geregistreerd. Ook wanneer de leningen zijn afgelost blijven deze gegevens toch vijf jaar zichtbaar, dus ook de negatieve codering.

Welke leningen worden niet bij BKR geregistreerd?
Er zijn een aantal leningen die niet bij het aangaan van de lening worden geregistreerd. Het gaat daarbij om een studieschuld, een huurachterstand, een betalingsachterstand bij energieleveranciers, een hypotheek en leningen bij familie.