Hoe werkt de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is zoals de naam al zegt een vrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf. De vrijstelling leidt er toe dat er minder belasting hoeft te worden betaald. Maar hoe werkt de mkb-winstvrijstelling? Wie heeft recht op de mkb-winstvrijstelling? En hoe hoog is de mkb-winstvrijstelling?

Wie heeft recht op de mkb-winstvrijstelling?
Een ondernemer heeft recht op de mkb-winstvrijstelling. Het gaat daarbij om ondernemers die bijvoorbeeld ondernemen middels een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Aandeelhouders van een besloten vennootschap en dga’s hebben geen recht op de mkb-winstvrijstelling. De vrijstelling geldt alleen voor personen die voor de inkomstenbelasting als ondernemer zijn aangemerkt.

Om de mkb-winstvrijstelling toe te passen hoeft niet aan het urencriterium te worden voldaan. Het maakt dus niet uit hoe lang u in de onderneming werkt. Een ondernemer in de zin van de wet op inkomstenbelasting 2011 heeft altijd recht op de mkb-winstvrijstelling.

Hoe hoog is de mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling bedraagt een vast percentage van de winst. Het gaat hierbij om de winst na toepassing van aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. In 2013, 2014 en 2015 bedroeg de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst.

Voorbeeld mkb-winstvrijstelling
Stel dat een ondernemer een winst na toepassing van de aftrekposten heeft van € 50.000. De mkb-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst met 14%. 14% van € 50.000 is € 7.000. Dat betekent dat er belasting zal worden geheven over € 50.000 – € 7.000 = € 43.000. Dit levert voor de ondernemer in dit voorbeeld een voordeel op van 42% van € 7.000, dus van € 2.940. Een aanzienlijk voordeel dus.

Mkb-winstvrijstelling bij verlies uit onderneming
Waar de mkb-winstvrijstelling bij winst een aanzienlijk belastingvoordeel oplevert, heeft de vrijstelling bij verlies juist een tegenovergesteld effect. De mkb-winstvrijstelling verkleint het verlies.

Stel dat een ondernemer € 5.000 verlies heeft in een jaar. Dan wordt dit verlies verminderd met 14%. Het verlies wordt dan € 4.300 in plaats van € 5.000. Dit is nadelig omdat winsten uit andere jaren mogen worden verrekend met dit verlies. Over winsten die kunnen worden verrekend met een verlies hoeft geen belasting te worden betaald.

Het is niet mogelijk om ervoor te kiezen om de mkb-winstvrijstelling niet toe te passen.