Welke kosten voor de auto mag ik als ondernemer opgeven als aftrekpost?

Het is voor veel mensen niet duidelijk welke kosten, die verband houden met de (zakelijke) auto, men als ondernemer mag aftrekken van de gemaakte winst. Welke kosten je als ondernemer mag aftrekken, is afhankelijk van wat voor auto je gebruikt. Heb je de auto op de balans van de onderneming staan? Of gebruik je je privé-auto? Lees hier in welke situatie je welke kosten mag aftrekken!

Auto privé en aftrekbare kosten
Wanneer je een auto die je privé in je bezit hebt zakelijk gebruikt, dan mag je een vast bedrag per kilometer in aftrek brengen. Het gaat om 0,19 cent per kilometer.

Het maakt niet uit of deze auto van een andere persoon is en jij deze auto leent. Ook wanneer je een auto huurt, mag je 0,19 cent per kilometer van de winst aftrekken. Stel dat je in een jaar 10.000 zakelijke kilometers hebt gereden, dan wordt je winst dus verlaagd met 10.000 * 0,19 cent is € 1.900,-. Het kan dus behoorlijk oplopen.

Het is niet van belang hoe hoog de daadwerkelijke gemaakte autokosten zijn.

Auto privé en btw
Voor de omzetbelasting geldt dat een deel van de btw mag worden teruggevraagd als voorbelasting. Dit kan echter alleen voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. De btw van kosten gemaakt voor onderhoud en gebruik van de auto mag worden teruggevraagd voor het deel dat de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. In de praktijk betekent dit dat er een nauwkeurige kilometerregistratie dient te worden bijgehouden.

Auto als ondernemingsvermogen en aftrekbare kosten
Wanneer de auto als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt betekent dit dat je de auto zakelijk hebt gekocht of de auto vanuit privé hebt ingebracht in je onderneming. Je mag in dit geval alle kosten die je maakt voor de auto van de winst aftrekken. Voor het privégebruik van de auto geldt de bijtelling. Hoe hoog deze is, is afhankelijk van de auto. Wie niet privé rijdt en een sluitende kilometerregistratie bijhoudt, krijgt geen bijtelling. De bijtelling is maximaal het bedrag van de totale gemaakte autokosten in het betreffende jaar.

Btw en auto als ondernemingsvermogen
Wanneer de auto tot het ondernemingsvermogen behoort, dan mag alle btw die wordt betaald als voorbelasting worden opgevoerd en teruggevraagd.

Wel kan het zijn dat er in het geval van privégebruik van de zakelijke auto een bijtelling privégebruik auto moet plaatsvinden. Hoe hoog deze bijtelling is, is afhankelijk van de situatie. Het is aan te raden een kilometerregistratie bij te houden om de bijtelling voor de btw te berekenen. Doe je dit niet, dan volgt een forfaitaire bijtelling van 2,7% (of 1,5% indien de margeregeling op de auto van toepassing is of de auto van een particulier is gekocht) van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Wat is voordeliger? Auto privé of zakelijk?
Wat fiscaal voordelig is, is voor elke ondernemer verschillend. Het is sterk afhankelijk van de winst, de waarde van je auto en het aantal kilometers dat je er mee rijdt. Wil je weten wat in jouw situatie het meest voordelig is? Vraag dan aan een goede belastingadviseur om dit te berekenen!