Moet een stichting aangifte vennootschapsbelasting doen?

Een stichting dient aangifte vennootschapsbelasting te doen, en vennootschapsbelasting over de winst te betalen indien en voor zover de stichting een onderneming drijft. Voor het drijven van een onderneming is vereist dat er een organisatie is van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijk verkeer met als doel het behalen van winst. Daarbij zijn de feitelijke omstandigheden doorslaggevend.

Factoren waaraan wordt getoetst of er sprake is van het drijven van een onderneming zijn de hoeveelheid arbeid, de organisatie, de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, het vermogensrisico dat wordt gelopen en de winst die wordt gemaakt en waar naar wordt gestreefd. Ook zonder het streven naar winst, kan de stichting belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, namelijk wanneer de stichting in concurrentie treedt met ondernemers.

Mocht de stichting belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, dan kan er een vrijstelling worden gevraagd indien de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren samen niet meer bedraagt dan € 75.000.

Dit is een bijdrage van belastingadviesbureau Taksgemak.nl.