Moet een stichting aangifte vennootschapsbelasting doen?

Een stichting dient aangifte vennootschapsbelasting te doen, en vennootschapsbelasting over de winst te betalen indien en voor zover de stichting een onderneming drijft. Voor het drijven van een onderneming is vereist dat er een organisatie is van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijk verkeer met als doel het behalen van winst. Daarbij zijn de feitelijke omstandigheden doorslaggevend.

Lees verder: Moet een stichting aangifte vennootschapsbelasting doen?

Wat zijn de voorwaarden voor een fiscale eenheid?

Een fiscale eenheid is een belangrijk begrip in de vennootschapsbelasting. De voorwaarden zijn te vinden in artikel 15 van de Wet op de Vennootschapsbelasting. De gevolgen van een fiscale eenheid zijn dat een groep vennootschappen wordt gezien als één met betrekking tot de belastingplicht. De resultaten van de dochtermaatschappijen worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Maar wat zijn de voorwaarden voor het aangaan van een fiscale eenheid?

Lees verder: Wat zijn de voorwaarden voor een fiscale eenheid?

Wanneer is sprake van een vaste inrichting?

Het begrip vaste inrichting is een veel gebruikt begrip in belastingverdragen. Dit begrip wordt soms in het belastingverdrag verder uitgewerkt. Deze definitie is altijd bindend. In veel verdragen en wetten is het begrip echter niet voldoende duidelijk. Daardoor is er door de jaren heen veel jurisprudentie over het begrip van ‘vaste inrichting’ tot stand gekomen. Door deze jurisprudentie is in veel gevallen duidelijk of er sprake is van een vaste inrichting. Dit is van belang voor de vraag of er belasting moet worden betaald, of dat er een voorkoming door een lidstaat moet worden verleend. In dit artikel wordt de definitie van een vaste inrichting nader bestudeerd.

Lees verder: Wanneer is sprake van een vaste inrichting?

Is een lichaam transparant of niet-transparant?

Onder het wettelijke kader bestaan fiscaal transparant en niet-transparante lichamen. Het kwalificatiemodel van het besluit (besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M, BNB 2010/58) beoordeelt of sprake is van een transparant lichaam of van een niet transparant lichaam. Dit onderscheid is van belang omdat bij een transparant lichaam worden de achterliggende belanghebbenden betrokken in de inkomstenbelasting, het lichaam wordt dan niet zelf belast in de vennootschapsbelasting. Een niet-transparant lichaam wordt juist wel betrokken in de vennootschapsbelasting.

Lees verder: Is een lichaam transparant of niet-transparant?

Wat is de deelnemingsvrijstelling?

De deelnemingsvrijstelling is een belastingvrijstelling die is bedoeld voor vennootschappen die deel uitmaken van een concern. Het is de belangrijkste en meest gebruikte vrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De vrijstelling is neergelegd in artikel 13 van deze wet. De achterliggende gedachte is dat winst slechts één keer wordt belast. De moedermaatschappij krijgt dan ook een vrijstelling voor de winst. Aan de toepassing van deze deelnemingsvrijstelling zijn echter wel bepaalde eisen verbonden. Wanneer is de deelnemingsvrijstelling van toepassing?

Lees verder: Wat is de deelnemingsvrijstelling?